Stedendriehoek

Vrede verbindt over grenzen

ZUTPHEN – Van 21 tot en met 29 september is de nationale Vredesweek, een initiatief van vredesorganisatie PAX, waarin Nederland in actie komt voor vrede. Het thema is dit jaar ‘Vrede verbindt over grenzen’.

In Zutphen verzorgt de Ambassade van Vrede een muzikale ontmoeting met een voordracht door Qader Shafiq (zie foto) op zondag 22 september. Het Zutphen Zingt Werelds Koor (zie foto), 4Joy en enkele koren van het Apostolisch Genootschap zorgen voor de muzikale verbinding. Inloop vanaf 14.30 uur, het begint om 15.00 uur. Verder is er een workshop geweldloze communicatie op dinsdag 24 september. Daarmee wil de Ambassade van Vrede Zutphen laten zien dat iedereen kan bijdragen aan vrede. De workshop wordt gegeven door Marita Klein uit Brummen. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Ze vertelt: “Geweldloze communicatie is een manier van praten, waarbij je je er eerst op richt van de ander duidelijk te krijgen wat hij of zij wil zeggen. De kern is om uit te vinden wat de ander wil en wat jij zelf wilt. Je wordt je zo bewust van je eigen behoeften en die van de ander. Meer dan eens worden die behoeften niet gezien en onderkend en verzandt een gesprek in verwijten over en weer. Thuis, op je werk en op het wereldtoneel. Door geweldloos te communiceren ontstaat er ruimte om tot een wederzijds gedragen oplossing van een probleem of tegenstelling te komen.”
Het Apostolisch Genootschap in Zutphen sluit de Vredesweek af met een open eredienst op zondag 29 september. De eredienst heeft als thema ‘een betere wereld’ en begint om 10.00 uur. “Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. We moeten ons er samen voor blijven inzetten. Gelukkig zijn er op veel plekken moedige mensen die opkomen voor vrede, ook in Zutphen. Mensen die écht naar elkaar willen luisteren en mensen samenbrengen.”
Alle activiteiten zijn in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Prinses Marijkelaan 9a.