Stedendriehoek

Toeslagenaffaire: Zutphense gemeenten staan gedupeerden bij

Ook binnen de gemeente Brummen zijn – naar verwachting elf – gezinnen getroffen door de toeslagenaffaire rond de kinderopvang. Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het onterecht intrekken van de kinderopvangtoeslag. Ouders werden soms onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeur en kwamen in grote problemen.

Met gedupeerden zoekt de gemeente, namens de Belastingdienst, nu ook proactief contact voor een vrijwillig hulpaanbod. “Het staat de getroffen gezinnen dus te allen tijde vrij om de geboden hulp te weigeren”, vertelt Ans Borninkhof namens de gemeente. “Wie wel prijs stelt op het hulpaanbod, kan mailen naar a.borninkhof@brummen.nl of bellen naar 06-36283819. Als gemeente kunnen we met de bewuste gezinnen bekijken op welke manier we hen bij het oplossen van problemen kunnen ondersteunen.”

Gemeente Zutphen opent meldpunt

Wie vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst in de problemen is gekomen, kan bij de gemeente Zutphen terecht voor advies en hulp, bijvoorbeeld bij geldzorgen. De gemeente heeft hiervoor een meldpunt geopend: knelpunt@zutphen.nl.

Gezinnen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn geraakt, kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Ook zal de Belastingdienst gedupeerde gezinnen wijzen op de mogelijkheid dat men voor aanvullende hulp bij de gemeente terecht kan. Volgens een grove inschatting van de Belastingdienst zijn meer dan twintig gezinnen gedupeerd in de gemeente Zutphen. De Belastingdienst mag vanwege de wet op de privacy niet zeggen om welke gezinnen het gaat.

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen, maar de inschatting is dat dit niet altijd voldoende is. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat de problemen steeds groter worden, wil de gemeente zo snel mogelijk met deze mensen in contact komen.