Stedendriehoek

Symposium voor hulpverleners in familiesfeer

ZUTPHEN – Op het moment dat een scheiding escaleert, is het eigenlijk al te laat. Voor professionals in de familiesfeer vindt op donderdag 14 november het symposium ‘Met elkaar uit elkaar gaan’ plaats in Zutphen. De focus van de kennisbijeenkomst ligt op het vroeg herkennen van scheidingsproblematiek, de juiste manier van ingrijpen en het voorkomen van schade bij zowel ouders als kinderen. Tevens vindt op het symposium de boekpresentatie plaats van het scheidingsboek ‘Met elkaar uit elkaar gaan’ van gedragsdeskundige Carla Asbreuk.

Het symposium vindt plaats in Het Koelhuis in Zutphen van 13.00 tot 18.00 uur. Het plenaire programma bestaat uit vier (interactieve) kennislezingen van professionals die allen vanuit verschillende betrokkenheid met ouders en kinderen in de context van een scheiding werken. Het symposium is geschikt voor alle hulpverleners die in hun werk met de familiesfeer te maken hebben, in het bijzonder op het gebied van echtscheidingen en het begeleiden van kinderen in moeilijke situaties. Daaronder vallen onder meer scheidingsadvocaten en mediators, maar ook kinder-, jeugd- en gezinsprofessionals zijn van harte welkom om zich in te schrijven op www.metelkaaruitelkaargaan.nl.

Over de sprekers
Annelies Hendriks is ontwikkelingspsycholoog en kinderspecialist bij overlegechtscheidingen. Ze is tevens co-auteur van het boek Kind in Bemiddeling. Tijdens het symposium houdt Annelies de lezing ‘Als de dans een gevecht wordt’. Ze vertelt hierin over de complexiteit van de gezinsdynamiek bij kind en echtscheiding.

Drs. Meike van Veggel en drs. Denise Beuvens zijn GZ-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen NIP. In hun lezing ‘Van oorlog naar vrede’ beschrijven ze een stappenplan voor de behandeling van scheidende of gescheiden ouders die door traumatische ervaringen (gedurende de scheiding of al eerder in hun leven) niet tot samenwerking komen als ouders. Ze vertellen tevens over EMDR-behandeling en hoe dat scheidings- en jeugdtrauma’s kan wegnemen bij zowel ouders als kinderen.

Sprekers Annelies van der Veldt en Saskia Gubbels zijn werkzaam binnen de Raad voor de Kinderbescherming. Zij initieerden daar informatieve bijeenkomsten voor scheidende en gescheiden ouders, met als doel het kind centraal te stellen. Hun lezing ‘Voorbij de oplossing’ richt zich op het verkrijgen van een werkbare samenwerkingsrelatie tussen professionals, ouders en kinderen in complexe scheidingssituaties.

Carla Asbreuk is orthopedagoog, generalist en gedragsdeskundige binnen de Raad voor de Kinderbescherming. Werkzaam op het scheidsvlak van kinderbescherming en de juridische afwikkeling van een scheiding, ligt haar focus en expertise op het voorkomen van schade bij ouders en kinderen. Haar lezing gaat over het vroeg leren signaleren van escalerende scheidingen. Ook maakt Carla inzichtelijk wat ouders en hulpverleners in zo’n situatie het beste kunnen doen.

Boekpresentatie
Tijdens het symposium ‘Met elkaar uit elkaar gaan’ wordt het gelijknamige boek gepresenteerd. Het boek bestaat uit een schrijf- en leesgedeelte en is daarmee uniek in de echtscheidingssfeer. In het schrijfdeel kunnen ouders vastleggen wat belangrijk is voor hun kind: afspraken, avonturen en herinneringen. Het leesgedeelte biedt ouders praktische handvatten om het scheidingsproces zo schadeloos mogelijk te overleven. Auteur Carla Asbreuk heeft het boek geschreven vanuit de pedagogische en gedragswetenschappelijke invalshoek. Alle deelnemers aan het symposium ontvangen een gratis exemplaar van het boek.