Stedendriehoek

Succesvolle hulpvoor jongeren

ZUTPHEN – 2GetThere is nu ruim twee jaar actief in Zutphen. Het eerste jaar boekte 2GetThere al prachtige resultaten en behaalde zij ruimschoots de gestelde doelen.

“De resultaten over het tweede jaar zijn echter nog beter. Afgesproken is dat ieder jaar 75 jongeren worden bereikt. In de periode juli 2017-juli 2018 zijn zelfs 127 jongeren bereikt. Dat is bijna 70% meer dan afgesproken”, vertelt projectcoördinator Marijn Bontje.

Een deel van de trajecten loopt nog. Bontje: “Van de trajecten die zijn afgesloten, zijn 23 jongeren toegeleid naar een passende opleiding. Tien jongeren zijn preventief begeleid om schooluitval te voorkomen en 15 jongeren zijn toegeleid naar werk. Dat betekent een percentage succesvolle uitstroom van 85%”

Met deze resultaten laat 2GetThere zien een laagdrempelige aanvulling te zijn op bestaande hulp voor jongeren in Zutphen. Bontje: “Jongeren van zeer diverse achtergronden weten de weg naar 2GetThere goed te vinden. Ook steeds meer samenwerkingspartners zien de voordelen van samenwerking met 2GetThere. Met name de samenwerking met scholen is uitgebreid en heeft een meer structurele vorm gekregen. De educatieve inzet van 2GetThere in de ESK-klas wordt ook zeer gewaardeerd, zowel door de leerlingen als door onderwijsprofessionals.”

2GetThere laat met de cijfers zien een volwaardig partner te zijn van de gemeente in stimulerend en preventief jeugdbeleid, met speciale aandacht voor toeleiding naar en behouden van jongeren in onderwijs en werk. Met de door de coalitie genoemde gewenste langdurige financiering voor 2GetThere kan 2GetThere Zutphen plannen maken voor de langere termijn en haar succesaanpak verder uitbreiden, versterken en borgen.

Voor meer informatie: Marijn Bontje, e-mail marijn@2gettherecoaching.nl, telefoon 06-48342170 en website http://2gettherecoaching.nl