Stedendriehoek

Subsidie voor activiteiten in Hanzejaar 2023

Het college van Zutphen heeft een subsidieregeling vastgesteld voor evenementen en activiteiten in Hanzejaar 2023. Wethouder evenementen Rick Verschure (zie foto): “Met deze subsidie verwachten we er een prachtig jaar van te maken met elkaar, waarin we op allerlei verschillende manieren betekenis geven aan het verhaal van de Hanzesteden.”

Zutphen viert in 2023 het Hanzejaar. Dit doet Zutphen samen met acht andere Hanzesteden: Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen en Zwolle. Het Hanzejaar start op 1 april 2023 met een grootse opening in Kampen. Het Hanzejaar is een ode aan de Hanzetijd, met een omvangrijk programma van evenementen en activiteiten. Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn van harte welkom om mee te doen. Gemeente Zutphen stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Zutphen promotie
De organisatie van het Hanzejaar is in handen van Stichting Zutphen Promotie. Ook is een speciale Programmacommissie in het leven geroepen, die adviseert bij de vormgeving, kwaliteit en voortgang van het programma van het Hanzejaar.

Met de subsidie voor evenementen en festivals kunnen organisatoren subsidie krijgen voor het organiseren van een evenement of activiteit speciaal voor het Hanzejaar 2023. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden; deze zijn te lezen via www.zutphen.nl/subsidies-en-leningen/hanzejaar-2023. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de evenementen of activiteiten betekenis geven aan het verhaal van de Hanzesteden en die zichtbaar maken. Vanuit het verleden, heden en de toekomst. En dat ze bijdragen aan bewegen, ontmoeten, verbinding, betrokkenheid, trots en kennis en ervaring over het thema Hanze bij inwoners en bezoekers.