Stedendriehoek

Stichting deelt liefde voor de natuur met alle Brummenaren: ‘Streven naar toekomstbestendig landschap met rijke biodiversiteit’

Onlangs rolde het eerste exemplaar van ‘Brummen – de Landschapsbiografie’ van de band. Dat gebeurde bij WerkFit Brummen in Eerbeek. De landschapsbiografie bestaat uit een box met zes boekjes, een spel, een kaart, een fietsroute en twee brochures. En dat 5000 keer!

Brummen – de Landschapsbiografie is een cadeau van het Landschapsnetwerk Brummen aan alle inwoners van de gemeente en mede tot stand gekomen met steun van de provincie Gelderland en gemeente Brummen. “Omdat ons mooie landschap er ook voor u is. Vanaf 10 april kunt u een exemplaar ophalen op verschillende locaties in onze gemeente”, aldus een woordvoerder.

“De regio rond Brummen en Eerbeek kent een authentiek, aansprekend landschap. Een prachtige omgeving om te wonen, werken, leven. Het is ook het thuis van veel gewone en bijzondere planten en dieren en rijk aan cultuurhistorische landschappen. Het Landschapsnetwerk Brummen vindt dat al deze kwaliteiten gekoesterd moeten worden. Of zelfs versterkt, als dat kan.”

De Stichting Landschapsnetwerk Brummen (LNB) is een collectief van bewoners uit de gemeente Brummen en omgeving. Het netwerk is onafhankelijk, kritisch en constructief. “Wij willen de band tussen bewoners en hun landschap versterken, en daarmee de waarde die onze leefomgeving heeft voor onze toekomst. Zo werken we aan thema’s als versterking van de lokale groene economie. Wij doen dit door onze visie en kennis te delen, en door gesprekken en samenwerking te organiseren. Wij werken samen met burgers, gemeente, instellingen, bedrijven en provincie.”

Missie

Het Landschapsnetwerk Brummen inspireert tot een sterk en waardevol landschap. “Met bewoners, bedrijven en organisaties gaan we op zoek naar een mooi, gezond, waardevol en toekomstbestendig landschap met een rijke biodiversiteit. We doen dat door middel van informatie, debat en praktische initiatieven.”

Visie en doel

“Landschappen veranderen: dat is altijd zo geweest. Maar steeds meer mensen maken zich zorgen over het verlies van biodiversiteit, landschapselementen en over de ontwikkeling van de landbouw. Klimaatverandering en energietransitie hebben grote invloed op het landschap. Landschapsnetwerk Brummen zet zich in voor een duurzame toekomst van het landschap in de gemeente Brummen en aangrenzende gebieden. In een duurzaam landschap is zowel de natuur als de landbouw veerkrachtig. Het landschap kan tegen een stootje, zoals periodes van extreme droogte of nattigheid. Een duurzaam landschap biedt de samenleving een groot aantal diensten, zoals bestuiving, gezondheid en wateropvang. Dat levert meerwaarde op voor ons allemaal.”

Het Landschapsnetwerk wil daarnaast de band tussen het landschap en de bewoners en ondernemers versterken. “Het landschap is onze gezamenlijke ecologische, sociale en economische leefomgeving. We willen bereiken dat iedereen zich hiervoor verantwoordelijk voelt en samen in actie komt voor een duurzame toekomst van ons landschap. Daarom is het nodig dat veel partijen met uiteenlopende belangen samenwerken. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat ons landschap blijft functioneren als een waardevolle leefomgeving.”

Activiteiten

“Het Landschapsnetwerk Brummen wil dit bereiken door: een netwerk op te bouwen van personen en organisaties die zijn geïnteresseerd in het landschap en zich er actief voor willen inzetten; kennis te bieden en te delen: we verbinden kennis uit wetenschap met praktische en lokale kennis en bouwen zo een kennisplatform; actieve betrokkenheid bij bewoners en ondernemers te vergroten en het debat over de waarde van het landschap op gang te brengen, onder meer in het jaarlijkse landschapsgesprek; projecten uit te voeren samen met bewoners, agrariërs, ondernemers en overheden, die leiden tot een versterking van de identiteit van het landschap, een duurzamer gebruik en een veerkrachtiger natuur.”

Projecten

“Onze projecten kenmerken zich door kennis delen, van elkaar leren en samenwerken. Wij nemen initiatieven om projecten op te zetten en die samen met andere partijen uit te voeren. Wij informeren over de werking van het landschap en hoe die samenhangt met landschapswaarden, we willen motiveren tot het stellen van gemeenschappelijke doelen en samenwerkende partijen helpen die te realiseren.”