Stedendriehoek

Stationsgebouw nu mooi toeristisch informatiepunt

EERBEEK – Door goed samen te werken kun je veel bereiken. Het bewijs van deze stelling wordt geleverd in Eerbeek. Dankzij de inzet van veel samenwerkende partijen is in de afgelopen weken het stationsgebouw omgetoverd tot een mooi toeristisch informatiepunt. Ook de VeluweAlliantie en de gemeente Brummen dragen hieraan bij. Samen hebben zij een bedrag van €15.000 euro beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken.

Al geruime tijd wordt intensief samengewerkt om het Eerbeekse station en de directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen en recreanten. In de afgelopen periode zijn al diverse werkzaamheden uitgevoerd om de stationsomgeving aantrekkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een openbare toiletvoorziening, het opnieuw asfalteren van de spoorwegovergang en het verbeteren van groenonderhoud. Ook aan de aankleding van het stationsgebied is aandacht besteed door het verwijderen van oude wagons, het plaatsen van nieuwe, gerestaureerde wagons en het plaatsen van bloembakken op het perron en bij de spoorwegovergang. Ook zijn de spoorbomen schoon gemaakt en worden binnenkort historische seinpalen geplaatst door de VSM.

Positief effect
Voor bezoekers die het station van Eerbeek aandoen met de toeristische stoomtrein, moet het aantrekkelijk zijn om ook het centrum van Eerbeek te bezoeken. Al deze ogenschijnlijk kleine aanpassingen hebben een groot positief effect. Deze verbeteringen zijn niet onopgemerkt gebleven. Het VeluweTeam, dat namens de VeluweAlliantie helpt bij de uitvoering van de VeluweAgenda, is enthousiast. Het stationsgebied past uitstekend in de ambitie om werk te maken van de industriële beleving aan deze kant van Veluwe: de stoomtrein in combinatie met de papierfabrieken en het Kanaal. Op langere termijn kan het zich misschien zelfs ontwikkelen tot een van de ontvangstlocaties voor de Veluwe. Vandaar dat gemeente en VeluweAlliantie de samenwerkingspartners hebben ondersteund en recent het toeristisch informatiepunt in het bezoekerscentrum is geopend.

Bij het informatiepunt is informatie aanwezig over de directe omgeving , waaronder wandel- en fietsroutes. Ook wordt er verwezen naar het centrum van het dorp, in de hoop dat mensen langer blijven of nog eens terugkomen. De stoomtrein heeft een dienstregeling waarbij de toeristen kort een stop maken. Tijdens deze stop is het mogelijk om een ijsje te eten op het perron, een folder uit het rek te pakken of een bezoekje te brengen aan het dorpscentrum van Eerbeek.

Tijdens de zomervakantie is het informatiepunt zes dagen per week geopend rondom de stoomtrein (aankomst- en vertrek)tijden. Kaartjes kunnen bij de VVV in het centrum van Eerbeek, het informatiepunt in het stationsgebouw en in de trein gekocht worden. Meer informatie is te vinden op www.stoomtrein.org of www.vvveerbeek.nl.

Foto: Peter Lous