Stedendriehoek

Stadswandeling langs Joods Zutphen

ZUTPHEN – Op vrijdag 4, zondag 6, vrijdag 11, vrijdag 18, zondag 20 en vrijdag 25 augustus kan men weer deelnemen aan de Stadswandeling Joods Zutphen’

Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de bezettingsjaren 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen. Tijdens de Stadswandeling Joods Zutphen’ komt men een aantal sporen tegen van Joods leven variërend van het vroegere verenigingsgebouw Hof van Flodorf tot het vooroorlogse winkelstraatje Barlheze (zie foto). Aan de hand van gebouwen woonhuizen en winkelpanden wordt de geschiedenis van de Joodse inwoners van Zutphen verteld van de achttiende eeuw tot heden. Zo wordt verteld over slager Hamburg die vanaf 1836 een slagerij aan het Broederenkerkhof had en over voddenkoopman Meyer Lipschits voor wie een fraai muurmonumentje is opgericht. De verhalen worden indien mogelijk toegelicht met oud fotomateriaal.
Vertrek- en eindpunt van de wandeling is de Synagoge aan de Dieserstraat 11 telkens om 13.30 uur. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop staat in de Synagoge koffie en thee klaar. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ten bate van de restauratie van de Joodse Begraafplaats. Opgave voor de wandeling is mogelijk via telefoon 06-17272159 of e-mail wandeling@mendelson.nl . Zie ook de website www.joodszutphen.nl voor informatie en overige data.