Stedendriehoek

Stadspartij wil loket en fonds

ZUTPHEN – De Stadspartij Zutphen-Warnsveld roept het college van burgemeester en wethouders op om een noodloket te openen en een noodfonds in het leven te roepen voor lokale en kleine winkels en ondernemingen die door de extreem gestegen energieprijzen op omvallen staan.

Gerard Pelgrim, fractievoorzitter van Stadspartij Zutphen-Warnsveld: “Zutphen staat bekend om zijn mooie, oude binnenstad en zijn vele bijzondere winkels. Met name winkels van eigen ondernemers. In de Zutphense wijken, maar ook in Warnsveld zijn vele winkels en ondernemingen die het wonen en leven veraangenamen. Veel kleine ondernemingen en winkels kampen nu met extreem gestegen energieprijzen. Levensvatbare bedrijven, met name bakkers, slagers en andere veel energie vragende bedrijven staat het water aan de lippen. Het is nagenoeg onmogelijk om de hoge energieprijzen door te berekenen en door corona zijn de reserves zeer beperkt dan wel verdampt.”

‘Noodfonds voor lokale ondernemers’

“Kerngezonde, kleine ondernemers die de Gemeente Zutphen kleur geven staan op omvallen. Het kabinet wil wel iets doen maar is nog niet concreet. Wel is al duidelijk dat generieke maatregelen niet helpen, er zijn te veel variabelen, en dat maatwerk geboden is.”

Vragen
De fractie van de Stadspartij heeft de volgende vragen en vraagt burgemeester en wethouders om op zeer korte termijn een aantal maatregelen te overwegen:

  1. Heeft de gemeente in beeld welke lokale en kleine ondernemingen en winkels worden getroffen door de extreem gestegen energieprijzen?
  2. Een noodloket voor het kleinbedrijf/ondernemers/winkels te openen waar men terecht kan om hun problemen te melden en mogelijke ondersteuning te vragen; dit goed te communiceren en organiseren.
  3. Hiervoor een noodfonds in het leven te roepen waar kleine ondernemers met een levensvatbare onderneming een beroep op kunnen doen voor een tijdelijke overbrugging. Uitgangspunt is vertrouwen en transparantie.

Pelgrim: “B&W hebben kortgeleden 4 ton vrijgemaakt voor het vieren van het Hanzejaar in 2023. Afgaande op de geluiden die we van winkeliers horen zal er straks weinig te vieren zijn in een gemeente met veel gesloten winkels en een saaie binnenstad.”