Sport

Actief Zutphen brengt mensen in beweging

Sport, beweeg, ontmoet. Dat zijn de sleutelwoorden van het sport- en accommodatiebedrijf in de gemeente Zutphen. Onder de nieuwe naam Actief Zutphen stimuleert deze organisatie inwoners om in beweging te komen. Er is ook een website met onder andere het aanbod van sport en activiteiten: www.actiefzutphen.nl.

Het Zutphense sport- en accommodatiebedrijf bestaat sinds 2022. Het is opgericht voor beheer en exploitatie van gemeentelijke (sport-)accommodaties. Denk aan de Zutphense sportzalen, zwembad De IJsselslag, sport- en evenementenlocatie Hanzehal en ontmoetingsplek ‘t Warnshuus. Daarnaast zorgt de zelfstandige organisatie voor de uitvoering van het sport- en beweegbeleid van de gemeente Zutphen.

Accommodaties en activiteiten

De campagne 3 2 1… GO vormt de aftrap van de nieuwe naam en huisstijl van Actief Zutphen. “De naam sluit goed aan bij onze opdracht: inwoners van de gemeente Zutphen blijvend in beweging krijgen”, legt directeur Bert Filius uit. “Dat doen we door te zorgen voor goede accommodaties om te sporten, bewegen en elkaar te ontmoeten. Maar ook door mensen te helpen een activiteit te vinden die bij ze past. Want als je ergens plezier in hebt, kun je het makkelijker volhouden. De buurtsportcoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Zij weten alles over het sport- en activiteitenaanbod in de gemeente Zutphen. En ondersteunen graag bij een gezonde leefstijl.” Een belangrijk uitgangspunt voor Actief Zutphen is dat iedereen mee doet. Bert Filius: “Dus als je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt, zoeken we bijvoorbeeld een oplossing voor aangepast sporten. En heb je geen geld voor een club of vereniging? Dan maken we je wegwijs in de regelingen voor mensen met een laag inkomen.”

Kennis en advies

De buurtsportcoaches zijn er ook voor verenigingen en scholen in de gemeente Zutphen. Met hun kennis en ervaring adviseren ze bij vraagstukken over bijvoorbeeld het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. En over sport en bewegen in het onderwijs. Daarnaast organiseert Actief Zutphen elk kwartaal een sportcafé over actuele thema’s, zoals een veilig sportklimaat.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van sporten en activiteiten op www.actiefzutphen.nl.