Stedendriehoek

Samen bouwen aan Zutphen

Apetrots presenteert D66 het verkiezingsprogramma ‘Samen bouwen aan Zutphen’. “D66 staat voor een ‘bruisend, groen en kansrijk Zutphen”, een gemeente waar we ons thuis voelen en onszelf kunnen zijn”, aldus lijsttrekker Yvonne ten Holder (zie foto).

“Vast staat dat er de komende jaren belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Met dezelfde ambitie en energie die uit ons verkiezingsprogramma spreekt kunt u van ons de komende vier jaar verwachten dat wij de uitdagingen gaan aanpakken. Wij willen, naast dat wij actief zijn in de raad, ook een rol in het college gaan spelen. We hebben niet alleen mooie praatjes. Wij steken onze handen uit de mouwen en gaan zaken aanpakken, zodat we als gemeente meer kleur op onze wangen krijgen. Samenwerken mag nog meer in het DNA van Zutphen gaan zitten en is noodzakelijk om de juiste toekomstkeuzes te maken.”

“Hoe anders dan door samenwerken kunnen we Zutphen weer het centrum en middelpunt van de regio maken? Hoe anders dan door samenwerken zetten we een toonaangevend woonprogramma neer voor de groei van onze stad en voor het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen? Hoe anders dan door samenwerken zorgen wij dat we Cultuurstad van het Oosten worden? Hoe anders dan door samenwerken kunnen we op dakenjacht om op alle maatschappelijke en industriële gebouwen zonnepanelen te plaatsen voor schone energie? Er liggen drie grote opgaven voor ons: de klimaatcrisis, de woningnood en gebrek aan gelijke kansen voor iedereen. Onze oplossingen zijn realistisch, rechtvaardig en onderbouwd én gaan uit van samenwerking met alle Zutphenaren. Het is onze belofte voor de toekomst van onze gemeente, dat deze drie opgaven worden aangepakt.”

Dat zijn echter niet de enige thema’s waar D66 aan wil werken, zegt Ten Holder. “Ik wil er nog een paar noemen, zoals: investeren in jongeren, een rijke schooldag met meer sport, zang, dans, muziek, toneel, natuur en huiswerkbegeleiding voor ieder kind, goede zorg voor jong en oud, gezond leefklimaat met schone lucht en meer sport en bewegen en voorkomen van intolerantie. Aan de slag dus!”