Stedendriehoek

Ruim 4000 euro voor de Hersenstichting

BRUMMEN – Van maandag 28 januari tot en met zaterdag 2 februari vond in de gemeente Brummen de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

De collecte heeft €4250,63 opgeleverd, waarvan €2291,27 in Eerbeek, €1662,02 in Brummen en €297,02 in Leuvenheim. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

De Hersenstichting bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. “Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.” Meer informatie kunt vind je op www.hersenstichting.nl.