Stedendriehoek

Rode taart voor jongeren WALHELLEp

De PvdA heeft de rode taart uitgereikt aan de oprichters van de jongerenontmoetingsplek WALHELLEp. Juist nu tijdens de lock-down hebben jongeren de behoefte om af te spreken met leeftijdsgenoten. WALHELLEp is door jongeren zelf opgezet. Naast de inloopavonden is er een telefoonlijn en chat voor jongeren die hun verhaal kwijt willen.

Het plan voor een jongerenontmoetingsplek begon al voor de coronacrisis. Noah van Weers: “We merkten dat er in Zutphen weinig plekken waren voor jongeren om bij elkaar kunnen komen, terwijl de behoefte er wel is. Door Corona hebben we ons plan aangepast door te beginnen met een telefonische hulplijn en chat, vooral voor jongeren die last hebben van eenzaamheid.”

In het najaar van 2020 heeft de gemeente erop ingezet dat er meer activiteiten voor jongeren nodig zijn om het isolement als gevolg van de lockdown te doorbreken. Daarmee werd de weg vrijgemaakt om een jongereninloop te starten iedere woensdag en vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur. Aanmelden gebeurt vooraf, op de website www.walhallab.nl/walhellep. De inzet van WALHELLEp heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen onder andere door de makers van StukTV. Ook is er in andere gemeenten concrete interesse om deze aanpak over te nemen.

Vincent Draaijer: “We zien mogelijkheden om ons netwerk uit te breiden. Op korte termijn willen we extra inzet doen om meer lhbti-jongeren te bereiken. En we maken plannen voor de periode na de lockdown. Er is dan meer mogelijk, zoals sportactiviteiten en er kunnen dan meer personen in het pand. Hopelijk weten nog meer jongeren dan de weg naar ons te vinden, zoals de jongeren die op de IJsseldijk of het Stationsplein samenkomen.”