Stedendriehoek

Provincie versnelt bouw sociale huurwoningen

BRUMMEN – De woningnood in Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters en doorstromers. Met de subsidieregeling Betaalbaar Wonen versnelt provincie Gelderland de bouw van 400 woningen in Brummen, Arnhem, Wageningen, Aalten en West-Betuwe. De helft van de woningen zijn sociale huurwoningen. Hiervoor zet de provincie 1,3 miljoen euro in.

Woon-gedeputeerde Peter Kerris: “Er is een woonkloof tussen mensen met en zonder huis. Als de bouwkosten te hoog zijn, vallen als eerste de betaalbare woningen af. Betaalbaar bouwen is vaak onbetaalbaar. Met deze regeling versnellen we de bouw van sociale huurwoningen en geven we starters een kans op een betaalbaar huis.”

Woningbouw versnellen
Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met zaken als bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Met de subsidieregeling betaalbaar wonen neemt provincie Gelderland een deel van deze publieke kosten voor haar rekening om de woningbouw te versnellen en betaalbaar te maken.

Winnaars Betaalbaar Wonen
De tender betaalbaar wonen is voor woningbouwprojecten tot 500 woningen. De subsidieaanvragen zijn beoordeeld op effectiviteit (aantal sociale huurwoningen) en kwaliteit (woningdifferentiatie en duurzaamheid). Een van de winnaars is Krullevaar in Brummen: de herontwikkeling van een voormalig schoolterrein naar 16 huurwoningen.