Stedendriehoek

Noodklok luiden voor het klimaat

ZUTPHEN – In Zutphen luidt het klokkenluidersgilde op verzoek van de Protestantse Gemeente Zutphen zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Zutphen maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op bijna 200 plaatsen door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij luiden de noodklok, omdat wij er van overtuigd zijn dat wij de Schepping hebben gekregen van God. Het is onze verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de Aarde en alle levende wezens die er op wonen”, zegt Willemien Becht, Diaken duurzaamheid van de Protestantse Gemeente Zutphen. Vanaf de Walburgiskerk klinkt het majestueuze geluid van de zes klokken om 2 voor 12 op 1 december. Iedereen die mee wil luiden is van harte welkom; men kan zich om 11.45 uur melden onder de toren. Wie gevoelige oren heeft, doet er verstandig aan gehoorbescherming mee te brengen. 

Twee voor twaalf
Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”

Door het hele land
Van de Sint-Janskerk in Maastricht tot de Westertoren in Amsterdam. Van het imposante geluid van de klokken in de Walburgiskerk en het carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken van Drenthe in Anloo. Om twee minuten voor twaalf worden op bijna 200 plekken in heel Nederland de klokken geluid. Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën mee. In elke provincie in Nederland wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg.