Stedendriehoek

Nieuwe stappen voor een veilig Zutphen

ZUTPHEN – Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zutphen, politie, gemeente, de brandweer, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Regionaal Platform Veilig Ondernemen hebben vorige week de intentieverklaring ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor Uitgaansgebieden’ ondertekend. Daarmee willen de betrokken partijen het uitgaan in Zutphen nog prettiger maken en veilig houden.

De samenwerking tussen horecaondernemers en de bovenstaande partijen bestaat al bijna twintig jaar. Het doel is altijd geweest om de gezelligheid en veiligheid in het uitgaansgebied te waarborgen. In die periode zijn in gezamenlijkheid al vele afspraken gemaakt en acties met succes uitgevoerd. “De ondertekening van de intentieverklaring is een nieuwe stap in de samenwerking, waar we blij mee zijn en we zetten daarmee een stap in de goede richting. We actualiseren bestaande afspraken en er zijn nieuwe maatregelen bedacht en deze worden natuurlijk ook uitgevoerd. Ook committeren we ons aan het Keurmerk Veilig Ondernemen”, aldus de deelnemende partijen. Burgemeester Annemieke Vermeulen vult aan: “We zijn blij dat we met elkaar deze overeenkomst Veilig Uitgaan tekenen. We willen Zutphen een meer bruisende stad maken, maar het moet zeker ook veilig zijn.”

Volgende stappen
Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, gaan de samenwerkende partijen verder met het uitvoeren van de maatregelen. Een experiment met de verruiming van de openingstijden van de horeca maakt daar onderdeel van uit. “We willen daarmee het uitgaansklimaat verbeteren in de stad. We gaan ook bij het uitgaanspubliek inventariseren waar behoefte aan is. Met de intentieverklaring bevorderen we de goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de uitgaansgebieden van Zutphen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemende partners. Zij hebben ieder de intentie om in het samenwerkingsverband afspraken te maken en maatregelen te nemen en deze succesvol uit te voeren. Keurmerk Veilig Ondernemen voor Uitgaansgebieden is daarvoor de basis. De werkgroep Veilig Uitgaan bewaakt de afspraken en maatregelen.”