Stedendriehoek

Nieuwe impuls stadsdichterschap

Foto: Pixabay

Na veertien jaar en zeven termijnen krijgt het stadsdichterschap in Zutphen een andere invulling. De huidige stadsdichters Merel Hubatka en Otteline van Panthaleon van Eck zullen worden opgevolgd door een collectief.

De dichters Eke Mannink, Pieter Bas Kempe en Sander Grootendorst zetten zich gezamenlijk, onder de naam Zutphens Dichtersgilde, in voor de zichtbaarheid van de poëzie in de stad. Het is hun bedoeling zoveel mogelijk Zutphense dichters te betrekken bij hun activiteiten en aankomende dichters kansen tot ontwikkeling en uitwisseling te bieden. Alle lokale dichters kunnen lid worden van het gilde.

De Stichting Zutphen Literair, verantwoordelijk voor de opvolging van de twee huidige stadsdichters, is enthousiast: “Door gebruik te maken van de ervaring en deskundigheid van de gildedichters, is de kwaliteit van het stadsdichterschap voor de toekomst gewaarborgd, terwijl er tevens ruimte is voor nieuwe namen en een divers geluid.”