Stedendriehoek

‘Nieuw plan biedt een toekomst voor papierdorp Eerbeek’

EERBEEK – “Er is een mooie toekomst voor het dorp Eerbeek”, laat verantwoordelijk wethouder Eef van Ooijen weten nadat het college van burgemeester en wethouders het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor Eerbeek heeft aangeboden aan de gemeenteraad. “In de afgelopen jaren zat Eerbeek op slot. Het papierdorp zat zichzelf daarbij behoorlijk in de weg. Aan de ene kant is er de industrie waar 2500 mensen hun brood verdienen in en aan papier. En aan de andere kant het dorp waarvan de inwoners nu eindelijk eens willen beginnen met het bouwen van huizen en scholen. Of werken aan een mooi centrum. Na zestien jaar is er, dankzij dit nieuwe bestemmingsplan, een toekomst voor Eerbeek.”

In juni vorig jaar was het ontwerpbestemmingsplan in grote lijnen al klaar. Afgelopen zomer heeft iedereen hier een reactie op kunnen geven. In totaal kwamen er 124 zienswijzen binnen. Daarvan hadden er 112 zienswijzen betrekking op het ontwerpbestemmingsplan. Twaalf zienswijzen gingen over het bijhorende ontwerpbesluit hogere waarden geluid. “We hebben alle reacties zorgvuldig bekeken en beantwoord”, legt Van Ooijen uit. “Met veel van de indieners hebben we contact gehad om de reacties te bespreken. Waar nodig hebben we het plan aangepast en aangescherpt. Ook zijn er verschillende aanvullende onderzoeken gedaan. Daarnaast hebben we naar aanleiding van zienswijzen ook een informatieavond gehouden over de ontwikkelingen van Mayr Melnhof aan de Poelkampstraat. Kortom, we hebben alle reacties met zeer veel zorg behandeld.” Het resultaat van dit alles is te lezen in de ‘Reactienota vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en PlanMER Eerbeek’.

In de komende weken gaat de gemeenteraad alle stukken nauwkeurig bestuderen en bespreken. Dit moet leiden tot een besluit om het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek vast te stellen. Van Ooijen is positief gestemd over de uitkomst. “Er is een zeer zorgvuldig proces doorlopen, waarbij we bij elke belangrijke stap de gemeenteraad hebben betrokken.”

Op naar besluitvorming
Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan zal het nog diverse forumbijeenkomsten houden. Twee bijeenkomsten staan gepland speciaal voor het vernemen van de reacties van indieners van een zienswijze. Een derde forumbijeenkomst is speciaal bedoeld om raadsleden vragen te laten stellen aan het college.

Op de website www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek  zijn alle documenten over het bestemmingsplan en de hogere grenswaarden te vinden. De reactiesnota’s liggen overigens ook ter inzage in het gemeentehuis in Brummen, bij het Servicepunt in Eerbeek en bij het overheidsinformatiepunt in de bibliotheek.