Stedendriehoek

Nieuw college van start

BRUMMEN – Met de benoeming van Peter-Paul Steinweg, Margriet Wartena, Eef van Ooijen en Jolanda Pierik-van der Snel tot wethouders van de gemeente Brummen, is daar een nieuwe bestuursperiode aangebroken, onder leiding van burgemeester Alex van Hedel.

De coalitiepartners VVD, Lokaal Belang, PvdA en CDA hebben hun coalitieakkoord 2018-2022 met de titel ‘De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief’ al officieel aangeboden aan de gemeenteraad. De raad heeft hier kennis van genomen. In de komende weken gaat het nieuwe college het akkoord verder uitwerken in een bestuursprogramma. Overigens is het college voornemens nog deze maand een eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord en de actuele financiële stand van zaken aan de gemeenteraad aan te bieden. Dit om de gemeenteraad zo spoedig in de gelegenheid te stellen desgewenst te reageren op het op te stellen bestuursprogramma. Dit programma wordt naar verwachting in september aan de gemeenteraad aangeboden. Het bereikte coalitieakkoord is uiteraard voor belangstellenden te raadplegen op www.brummen.nl