Stedendriehoek

Matige bodemkwaliteit bij drie speeltuinen in Zutphen

De provincie Gelderland heeft de bodemkwaliteit van twintig speeltuinen in Zutphen onderzocht. Zeventien speeltuinen hebben een goede bodemkwaliteit. Bij drie speeltuinen is een matige bodemkwaliteit aangetroffen: het loodgehalte in de bodem is daar licht verhoogd boven de advieswaarden. Het gaat om de speeltuinen aan de Brugstraat, de Molenstraat en de Hoveniersweg.

Lood heeft bij jonge kinderen (ongeveer 0-7 jaar) een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen krijgen lood uit de bodem vooral binnen via hand-mondcontact tijdens het spelen. Gelukkig zijn de gezondheidsrisico’s klein bij deze drie speeltuinen: de concentraties lood zijn slechts licht verhoogd, op de plekken waar het meest gespeeld wordt, ligt schoon speelzand en de overige grond is met gras bedekt. Kinderen komen dus niet gauw in aanraking met de grond.

De gemeente heeft advies gevraagd aan de GGD. De GGD geeft aan dat er geen reden is tot bezorgdheid. De gemeente hoeft niet direct iets te doen bij de drie speeltuinen. Als de speeltuinen op een later moment worden vernieuwd, is het advies om dan wél de grond af te graven en te vervangen voor schone grond.

Vervolgonderzoek

In Zutphen zit op meer plekken lood in de grond. Dat komt doordat Zutphen een oude stad is, waar vroeger al veel fabrieken en bedrijven stonden. Uit het onderzoek van de provincie blijkt dat verhoogde loodconcentraties vooral voorkomen in oude kernen. De gemeente gaat daarom vervolgonderzoek doen naar alle speeltuinen in de oude kernen van de gemeente (centrum, de Hoven en oude kern Warnsveld). Dit gaat om tien tot vijftien speeltuinen.