Stedendriehoek

Kweken van leesplezier bij scholieren

ZUTPHEN – Op vrijdag 21 september, de eerste dag van de Boekenweek voor jongeren, vindt de allereerste editie van literatuurfestival Nieuw Zutphens Peil plaats. Dit betreft een cultureel initiatief van Boekhandel Van Someren & Ten Bosch en de vier middelbare scholen van Zutphen.

Nieuw Zutphens Peil is een uniek evenement voor alle ruim 700 vijfdeklassers havo en vwo. De leerlingen maken die dag op verschillende, veelal bijzondere locaties kennis met vijftien bekende Nederlandse schrijvers, onder wie Adriaan van Dis, Tjitske Jansen, Alex Boogers en Marieke Lucas Rijneveld.
Het festival opent om 10.00 uur op het publieke plein voor het stadhuis, met muziek van leerlingen, een welkom van de burgemeester en een speciaal voor dit festival geschreven rap van de Zutphense en inmiddels landelijk bekende rapper Pjotr Golsteyn. Daarna verspreiden de leerlingen zich in groepen van 50 door de stad, voor een route langs drie uitverkoren auteurs.

Nooit eerder werd er in Nederland een dergelijk festival georganiseerd, met 700 voorbereide leerlingen tegelijk, in een festivalvorm waarbij ook nog eens vanuit historische locaties wordt gewerkt. Voorafgaand aan het festival hebben de leerlingen zich in de les verdiept in het werk van de optredende schrijvers, hebben ze vragen voorbereid en bewust gekozen voor de auteurs die ze graag willen zien en horen.

Het doel van dit festival is allereerst het kweken van leesplezier bij de scholieren. Juist in een tijd van ontlezing, digitalisering en afkalving van het literatuuronderwijs is het belangrijk dat jonge mensen op een levendige manier kennismaken met schrijvers en zo ervaren wat de kracht van literatuur kan zijn.
Daarnaast wil het festival laten zien dat de combinatie jongeren en literatuur fantastisch kan zijn. De uiteindelijke doelstelling is natuurlijk dat de leerlingen gaan lezen en dat ze ontdekken dat literatuur zoveel meer is dan een verplicht onderdeel van de les Nederlands. Adriaan van Dis bijvoorbeeld gaat vertellen hoe het lezen van een gedicht zijn leven veranderde. Uiteindelijk zal deze dag een dag van verbinding zijn: tussen de leerlingen en de schrijvers, tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en hun stad.

Het is de eerste keer dat dit festival georganiseerd wordt en het is de bedoeling dat het een vervolg krijgt, zodat de leerlingen van alle opleidingsniveaus een mooi literatuurprogramma krijgen dat aansluit bij hun opleiding. Een literair festival voor alle jongeren in Zutphen.
De vijftien deelnemende schrijvers zijn: Özcan Akyol, H.C. ten Berge, Alex Boogers (zie foto), Ellen Deckwitz, Adriaan van Dis, Auke Hulst, Tjitske Jansen, Alma Mathijsen, Jaap Robben, Marieke Lucas Rijneveld, Bas Steman, Annelies Verbeke, Bert Wagendorp, Niña Weijers en Maartje Wortel.