Stedendriehoek

Kennismaken met oudste politieke partij van Zutphen

ZUTPHEN – De Stadspartij Zutphen-Warnsveld bestond in december vorig jaar dertig jaar en is daarmee de oudste politieke partij van Zutphen. Donderdag 6 februari houdt de Stadspartij een jubileumbijeenkomst, van 17.00 tot 20.00 uur bij Café De Deur, Turfstraat 1 te Zutphen.

De Stadspartij is opgericht op 18 december 1989 onder de naam Zutphen 2000. De partij kwam op 1 mei 1990 meteen met twee raadsleden in de gemeenteraad van Zutphen. Vanaf dat moment heeft de partij onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Vanaf de oprichting in 1989 staat De Stadspartij voor behoud van kleinschaligheid en leefbaarheid en voor behoud en bescherming van het groen in de stad. Voor open en transparante besluitvorming, waarbij gemeentelijke plannen tijdig in de openbaarheid worden besproken met de inwoners. De Stadspartij wil de inwoners betrekken bij het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in de gemeente. Momenteel is De Stadspartij met twee raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zutphen.

“De Stadspartij is nog steeds een actieve en jonge partij, gericht op de toekomst die zich inzet om Zutphen en Warnsveld te behouden als leefbare en aantrekkelijke woongemeente; die staat voor het behoud van unieke cultuur en historie, groen, duurzaam en circulair beleid, goed onderwijs en aantrekkelijke economische vestigingsplaats; die ruimte wil bieden aan nieuwe initiatieven; die vindt dat Zutphen een gemeente moet zijn waar iedereen kan meedoen, zich veilig en thuis voelt”, vertelt Hans Boersbroek namens de fractie.

“Tijdens de jubileumbijeenkomst kan men in gesprek met raads- en forumleden van de partij over actuele onderwerpen. Daarnaast is er de gelegenheid tot kennismaking met bestuursleden en leden van de partij en kan men ideeën en initiatieven delen met ons en met elkaar. Dit alles zal omlijst worden met live-muziek. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom. U kunt ons met vragen ook bereiken per e-mail: fractiestpzw@gmail.com