Stedendriehoek

Kamerleden op werkbezoek in Odensehuizen

Julie Meerveld (links) sprak uitgebreid met Kamerlid Caroline van der Plas.

Alzheimer Nederland nodigde de afgelopen periode verschillende Tweede-Kamerleden uit op werkbezoek in Odensehuizen voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland organiseert deze werkbezoeken om politici te laten zien wat er nodig is om de dementiezorg en -ondersteuning te verbeteren en waar mensen met dementie tegenaan lopen.

Tijdens het bezoek aan Zutphen werd Caroline van der Plas gastvrij ontvangen door de deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van het Odensehuis. Odensehuis Zutphen biedt een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek of lichte dementie, hun naasten en buurtbewoners. Het Kamerlid nam deel aan de gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie. In deze groep delen mensen tips, ervaringen en hun emoties en dat geeft vaak een rustpunt in verwarrende tijden.

Caroline van der Plas begrijpt dat dementie meer is dan alleen vergeten. “Mensen staan vaak nog middenin de maatschappij, maar bemerken dat het moeilijker wordt om het dagelijkse leven vorm te geven. Een ontmoetingscentrum zoals het Odensehuis is juist dan zo belangrijk, omdat er oprechte aandacht is voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.”

Alzheimer Nederland is blij dat er aandacht is voor mensen met dementie die thuiswonen. Hierover zegt Julie Meerveld, hoofd belangenbehartiging bij Alzheimer Nederland: “70% van de mensen met dementie woont thuis. Lotgenotencontact en een zinvolle daginvulling is heel belangrijk voor mensen met dementie. Net als het opbouwen van een sociaal netwerk en iets kunnen doen voor een ander. Dit kan bij het Odensehuis. Door de herkenning van elkaars situatie vind je al snel aansluiting. Een Odensehuis voelt dan echt als thuis.”

Odensehuis Zutphen is te vinden aan de Martinetsingel 60. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.odensehuiszutphen.nl. Odensehuis Zutphen is per mail en telefonisch bereikbaar via coördinator@odensehuiszutphen.nl en 06-24954343 (Rosalie Derksen, coördinator). Zie ook de website www.odensehuiszutphen.nl