Stedendriehoek

Kademuur Rijkenhage voltooid: ‘Fantastisch om te zien dat het maximale er op deze plek is uitgehaald’

De nieuwe kade voor de fluisterboten en de inrichting van het omliggende terrein is voltooid. Deze kade kan nu gebruikt worden als opstapplaats voor de fluisterboten. De directe omgeving is opgeknapt en de aangrenzende Berkelruïne heeft duurzame verlichting gekregen.

De gemeente behoudt hiermee het cultuurhistorisch erfgoed in Zutphen en geeft de lokale geschiedenis meer bekendheid. Vanwege de coronamaatregelen kan de nieuwe historische kade nog niet feestelijk worden geopend. De technische oplevering vond nochtans vorige week plaats onder toeziend oog van drie van de vier partners: wethouder Mathijs ten Broeke namens gemeente Zutphen, Antoinet Looman (heemraad van Waterschap Rijn en IJssel) en Henk Jan Bouwhuis (voorzitter Stichting Toeristisch Varen). De vierde partner is de Provincie Gelderland.

Wethouder Mathijs ten Broeke: “Tijdens de werkzaamheden kwam de 14e-eeuwse kloostermuur te voorschijn. Dat was een onverwacht cadeautje dat we niet konden laten liggen. Samen met de Stichting Toeristisch Varen, de Provincie, het Waterschap en wij als gemeente is het gelukt om dit bijzondere stukje Zutphen goed uit te lichten.”

De voorzitter van Stichting Toeristisch Varen, Henk Jan Bouwhuis, is gigantisch trots op het resultaat: “Op het gebied van toerisme hebben we veel te bieden. Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking.” Antoinet Looman, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel voegt hieraan toe: “Fantastisch om te zien dat het maximale er op deze plek is uitgehaald.”

Zo gauw de coronaregels dit toelaten zal aan de kade voor de omwonenden en alle betrokken partijen alsnog een feestelijke gebeurtenis worden georganiseerd. Ondertussen kunnen inwoners en bezoekers al genieten van een nieuw ingerichte Rijkenhage. De oever van de Berkel is op de hoogte van de steiger van de fluisterboten afgegraven tot aan de historische kloostermuur. Nu zien zij een eeuwenoude muur die daar jarenlang verborgen onder de grond zat. Deze muur is weer zichtbaar gemaakt en gerestaureerd.

Fluisterboten bereikbaar voor mindervaliden

Archeologen hebben de muur en alle daarmee samenhangende muren onderzocht en in kaart gebracht. Er zijn muren blootgelegd uit de kloostertijd (1334-1600), weeshuistijd (1664-1895) en kazernetijd (rond 1900). De fluisterboten zijn nu ook bereikbaar voor mindervaliden. Een speciale tillift helpt minder valide mensen in de boten. De paardentram heeft nu een halte voor het Leeuwenhuisje, waardoor deze niet meer op de weg hoeft stil te staan. Naast de kastanjeboom bij het Leeuwenhuisje zijn drie bomen bijgeplaatst. De Berkel is tussen de Berkelruïne en de Louisebrug aan de Isendoornstraat verbreed. Hierdoor is er een mooi historisch beeld ontstaan vanaf de eeuwenoude kade op de Berkelruïne en vanaf de kant van de Louisebrug.