Stedendriehoek

Informatieavond voor Burgerhulpverleners

BRUMMEN – De stichting Burgerinitiatief Reanimatie/AED gemeente Brummen, kortweg: STAG Brummen, nodigt alle Burgerhulpverleners uit voor een informatieavond in de Bronckhorst Hoeve, Bronkhorsterweg 1 in Brummen, op maandagavond 22 april. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur.

Burgerhulpverleners zijn van levensbelang. Zij worden bij een reanimatie-oproep opgeroepen door Hartslag Nu om naar het adres van de calamiteit te gaan, om daar hulp te verlenen aan het slachtoffer. Dit in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

Een groot aantal Burgerhulpverleners staat ingeschreven bij Hartslag Nu. Zij verlenen na een oproep van Hartslag Nu hulp aan een slachtoffer na een reanimatie-melding in hun buurt. Burgerhulpverleners kunnen vaak sneller aanwezig zijn dan de hulpdiensten. En dat is van levensbelang, want elke minuut telt.

“STAG Brummen wil graag de Burgerhulpverleners informeren over het te voeren beleid van de stichting en verder wat meer informatie geven over de procedures rondom reanimatie, ervaringen uitwisselen etc., maar ook willen wij graag alle Burgerhulpverleners bedanken voor hun inzet in het belang van de inwoners van de gemeente Brummen en uiteraard haar bezoekers. De Burgerhulpverleners die zich nog niet hebben aangemeld voor deze bijeenkomst, kunnen zich alsnog voor vrijdag 12 april per mail aanmelden bij het secretariaat van STAG Brummen: e-mail info@reanimatiebrummen.nl. Ook degenen die overwegen Burgerhulpverlener te worden, zijn van harte welkom. Graag wel even voor 12 april per mail aanmelden op bovenstaand mailadres.”