Stedendriehoek

IJsbaan 25 jaar

ALMEN – IJsbaan De Vetweide staat weer onder water. Dat is niet voor de eerste keer. Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat de ijsbaan in Almen verhuisde van de Whemerweg naar de huidige locatie aan de Vunderinkweg. “We willen dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen er tijdens de kerstmarkt, maar ook later in het nieuwe jaar aandacht aan besteden. Hopelijk kunnen we de ijsbaan dit jaar, net als vorig jaar, openen en het met een mooie schaatsvloer vieren”, aldus de organisatie.

Jubileum voor Almense ijsbaan

“U kunt ons steunen door in de voorverkoop alvast een abonnement aan te schaffen. De voorverkoop loopt tot en met zondag 19 december. U kunt de abonnementen ook bij ons kopen tijdens onze winterwandeling op 19 december, die start tussen 13.00 en 14.30 uur.

De jeugd van 4 tot en met 12 jaar betaalt €4,-, jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen €8,-. Na de voorverkoop zijn de prijzen respectievelijk €8,- en €15,- voor een abonnement. Ook zonder abonnement kan men schaatsen. Prijzen voor de dagkaarten zijn: 13 jaar en ouder €3,-, 4 tot en met 12 jaar €2,- en het is gratis voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Men kan het inschrijfformulier in een envelop, tezamen met het verschuldigde bedrag, inleveren bij Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen. Het abonnement ligt dan klaar bij de ijsbaan, wanneer deze open gaat.

Overigens kan ook de niet-schaatser de ijsbaan steunen door donateur te worden. Het donateurformulier is in te vullen tijdens de winterwandeling of aan te vragen via e-mail: ijsbaandevetweide@gmail.com