Stedendriehoek

Heilsleger schiet te hulp

In deze crisistijd, waarin alles duurder wordt, zoals gas, benzine en vele grondstoffen, worden tal van andere producten ook duurder. Hulp is voor veel mensen harder nodig dan ooit. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. “Tegelijkertijd zal het aantal mensen dat afhankelijk is van ons buurtwerk naar verwachting flink stijgen”, aldus een medewerker.

In de buurthuiskamer, kledingwinkel en het korpsgebouw van het Leger des Heils Zutphen wordt op veel manieren hulp geboden. “Concreet betekent dit: het bieden van wekelijkse warme maaltijden, goedkope kleding en activiteiten, gratis of tegen geringe kosten. Daarnaast is er altijd gelegenheid om raad te vragen. Maar mensen kunnen er ook terecht voor een kopje koffie, een spelletje, of alleen om de krant te lezen.”

Deze maand geeft het Leger des Heils Zutphen, in samenwerking met de voedselbank, kortingsbonnen uit. Met deze bonnen krijgt men korting op kleding die in de kledingwinkel van het Leger des Heils Zutphen gekocht kan worden. De winkel is tegenwoordig gehuisvest aan het Hagepoortplein 4 te Zutphen. Kleding inleveren kan hier trouwens ook. Dit kan tijdens de openingstijden: op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur. Tevens kan men overtollige kleding ook in de kledingcontainer kwijt. Deze staat aan de Wilhelminalaan, naast de PKN-kerk de Wijngaard.

Voor meer informatie, telefoon 0575-511627 of e-mail korps.zutphen@legerdesheils.nl. Zie ook de website www.legerdesheils.nl/zutphen.