Stedendriehoek

Gemeente stuurt op meer zelfredzaamheid schooljeugd

BRUMMEN – De gemeenteraad bespreekt deze maand een aantal veranderingen die zijn opgenomen in een nieuwe verordening leerlingenvervoer. De verordening is opgesteld door de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Samen met enkele ouders, scholen en het samenwerkingsverband heeft het college onderzocht in hoeverre deze verordening voor Brummen toepasbaar is en welke wijzigingen noodzakelijk zijn.

Op 4 november vorig jaar is dit onderwerp al verkennend, met genoemde partijen, door de raad besproken. De toen ontvangen reacties zijn verwerkt in het uiteindelijke voorstel aan de raad. Ouders die gebruik maken van leerlingenvervoer hebben de conceptverordening toegestuurd gekregen.

Er zijn een aantal wijzigingen opgenomen in vergelijking met de nu nog geldende verordening. De belangrijkste wijziging is het sturen op meer zelfstandigheid van jongeren die nu met de taxi naar school gaan. Zelfstandig leren reizen is een grote stap richting meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Het geeft kinderen ook meer vrijheid. Bijvoorbeeld om af te spreken met andere kinderen. En jongeren die zichzelf beter kunnen redden als ze van school gaan, hebben meer kans op een vervolgopleiding of werk. Consulenten van Team voor Elkaar zullen daarom bij een aanvraag leerlingenvervoer sneller een gesprek voeren. Er wordt eerst beoordeeld of fietsen of openbaar vervoer mogelijk is, al dan niet onder begeleiding. Zo niet, dan pas komt taxivervoer in aanmerking. Ook wordt naarmate een kind ouder wordt eerder het gesprek gevoerd met ouders en jongeren om de mate van zelfstandigheid goed te bespreken en (daar waar het mogelijk is) sneller een plan op te stellen naar zelfstandig reizen met de fiets of openbaar vervoer.

Ook combinatievervoer mogelijk
In de nieuwe verordening is geregeld dat combinatievervoer mogelijk is. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld zowel een kilometervergoeding krijgen als taxivervoer. Dit is handig voor wanneer ouders bijvoorbeeld één of twee dagen in de week hun kind zelf wel willen of kunnen brengen. Gedeeltelijk een openbaarvervoervergoeding en taxivervoer in de beginperiode van zelfstandig leren reizen. Daarnaast is de leeftijd voor recht op een vorm van leerlingenvervoer verlaagd voor leerlingen die op basis van levensovertuiging of geloofsovertuiging voor een school verder weg kiezen. In plaats van 12 jaar is die leeftijd verlaagd naar 10 jaar. Voor kinderen naar het speciaal onderwijs blijft deze leeftijd 12 jaar.

Vergoeding en ouderbijdrage
Ook is het mogelijk gemaakt om aan jongeren die naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs gaan, een openbaarvervoervergoeding te betalen, waardoor de stap naar zelfstandig reizen in ieder geval niet financieel gezien wordt tegengehouden. In de huidige verordening was die mogelijkheid er niet. Wel wordt hiervoor een ouderbijdrage gevraagd voor de eerste tien kilometer. Immers, alle jongeren in de gemeente Brummen die naar regulier onderwijs gaan, moeten het openbaar vervoer naar school zelf betalen.