Stedendriehoek

Geen geld voor nieuwe hal

ZUTPHEN – Het college heeft besloten om geen onderwijsmiddelen in te zetten voor de bouw van een gecombineerde korfbalhal met gymzaal aan de Keucheniusstraat. Een aantal redenen ligt ten grondslag aan dit besluit. Zo is er geen sprake van een sluitende begroting voor de bouw van de gecombineerde hal, de hal zou concurrerend zijn voor de gemeentelijke sporthallen en de exploitatie kan niet dekkend gemaakt worden. Kortom: de risico’s zijn te groot.

De gemeente heeft bureau Synarchis om onafhankelijk advies gevraagd; dit bureau geeft aan dat het een flink exploitatietekort verwacht. Dit tekort zou deels gedekt kunnen worden door het voortgezet onderwijs in deze hal te laten sporten. Dan nog blijft er sprake van een tekort. Medegebruik is overigens onzeker. Dit zou ook betekenen dat een deel van het voortgezet onderwijs niet meer sport in de Hanzehal. Dit zorgt voor een extra tekort op de begroting van de Hanzehal.

Het besluit betekent dat er geen gecombineerde hal komt. De scholen (Mozaïek en Anne Flokstra) waarvoor de gymzaal zou worden gerealiseerd, zullen nu zelf de gymzaal realiseren. Voor KVZ blijft het mogelijk om een korfbalhal te realiseren met eigen middelen.