Entertainment

Gregoriaans Getijdenkoor zingt in Sint Jan

Van zondag 24 tot zaterdag 30 maart vieren de katholieke gelovigen de ‘Goede Week’. Als een van de weinige Gregoriaans Getijdenkoren in Nederland verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan naast de Vespers van Palmzondag, ook op Stille Zaterdag de Metten en Lauden.

“In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op Stille Zaterdag net als op Goede Vrijdag de Eucharistie in het geheel niet gevierd. In tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt op Paaszaterdag zelfs de Heilige Communie niet uitgereikt. Ook de klokken luiden niet op die dag. De gehele dag ziet de kerk er kaal uit: geen bloemen, geen kaarsen, geen doek (= altaardwaal) op het altaar. Op die dag wordt in de kerk getreurd om de dood van Jezus, net zoals zijn leerlingen toen deden. Stille Zaterdag is bij uitstek een dag om te geloven en te hopen. In menselijk opzicht is alles uitzichtloos en vergeefs geworden. Er is alleen onmacht. Met onze menselijke vermogens komen we nergens meer. In de vroege morgenuren van paaszaterdag in de verstilde ruimte van de Sint Janskerk in Zutphen zingt het koor de Metten en Lauden, twee gedeelten uit het Kerkelijk Getijdengebed, als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen”, vertelt Tom Schenk.

“De Metten en Lauden zijn het begin van het dagelijks koorgebed, maar krijgen op deze dag na de kruisiging en graflegging van Jezus een diepere betekenis door de indrukwekkende meditaties in een opeenvolging van Psalmen, Klaagzangen van Jeremia en prachtige Responsoria. Door de eeuwen heen zijn de mooiste gezangen uit het Gregoriaans in deze vroege liturgie bijeengebracht. Als ware het in droefheid en berusting de dodenwacht bij Zijn graf, maar daarnaast ook vol verwachting over dat wat komen gaat. Het ritueel met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als rouw en één witte als symbool van Christus en Zijn Opstanding op de driehoekige kaarsenegge, geeft een extra dimensie aan deze viering.”

Onbekend maakt onbemind

“Deze liturgie is daarbuiten in veel parochiekerken onbekend en onbekend maakt al gauw onbemind. Toch heeft deze vorm van liturgie een eigen aantrekkingskracht en bestaat er een groeiende belangstelling voor deze meditatieve en spirituele vieringen. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers van onze viering sterk toegenomen en zien wij dat de bezoekers uit de verre regio komen.”