Entertainment

Borro en de Vergeten Eeuw

In De Lunette in Zutphen is nu Borro en de Vergeten Eeuw te zien: een tentoonstelling over de geschiedenis van de ouderenzorg in Zutphen, met grondlegger Borro die afgelopen jaar precies 700 jaar geleden stierf.

De tentoonstelling is tot en met 29 augustus dagelijks toegankelijk van 9.00 tot 21.00 uur in de ‘singel’ van het woonzorgcomplex aan de Coehoornsingel. De toegang is gratis.

Het Oude Bornhof is nu een trekpleister voor toeristen. Het groene hofje, te midden van de historische panden in het centrum van de stad, is een sfeervolle plek om te verblijven. Ruim 700 jaar geleden leefde hier de kanunnik Borro. In die tijd bestond er geen vangnet voor ouderen: pensioen en AOW moesten nog worden uitgevonden. Na zijn overlijden liet hij zijn huis en geld na voor opvang van arme ouderen. Sindsdien bewoonden eeuwenlang ouderen het Bornhof – zoals het ging heten. www.vergeteneeuw.nl