Stedendriehoek

Duurzaam Warnsveld in actie tegen Plastic Soep

WARNSVELD – Op zaterdag 1 juli van 10.00 tot 16.00 uur staat ’t Warnshuus, Dreiumme 43 in Warnsveld, in het teken van Duurzaam Warnsveld. Op vrijdag 30 juni worden de bovenbouwgroepen van een aantal basisscholen in Warnsveld en de wijk Leesten betrokken bij het project in de vorm van voorlichting en gastlessen door de Plastic Soep Foundation en het ontwerpen van een milieuposter. Die posters zijn op 1 juli te zien in ’t Warnshuus.

Naast de voorlichting en filmvertoning wordt op 1 juli een kleine milieu/duurzaammarkt gehouden waar lokale verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met natuur en milieu, zich kunnen presenteren en informatie verstrekken. Onder andere Groei & Bloei Zutphen, Plastic Soep Foundation, het IVN en de Vogelbescherming zijn present. Carla Mulder van de Plastic Soep Foundation gaat om 14.00 uur een lezing houden over het Plastic Soep-probleem. Voor meer informatie kan men mailen naar henk.steinvoort@warnshuus.nl. Zie ook de website www.warnshuus.nl

“In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk. Plastic verteert niet langs biologische weg”, vertelt Henk Steinvoort. “Door de degradatie en fragmentatie van plastics tot kleine deeltjes verandert al ons zeewater in een wereldwijde soep van microplastics of Plastic Soep. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.”

De plastic verontreiniging van het zeewater kan onze gezondheid ernstig schaden. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land. Plastic afval wordt geloosd door de industrie en in steden en zoekt een weg naar zee via rivieren, kanalen en havens. Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling. Tegen deze achtergrond wil de Plastic Soup Foundation (PSF) een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. De PSF wil voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terecht komt.