Stedendriehoek

Burgemeester gaat weg

ZUTPHEN – De burgemeester van Zutphen, Annemieke Vermeulen, heeft samen met de gemeenteraad besloten haar huidige ambtstermijn niet te verlengen. Dit besluit komt na een interne heroverweging.

Vermeulen: “Ik heb me met hart en ziel ingezet voor onze mooie gemeente. Als beide partijen een ander beeld hebben van de manier waarop, dan is het goed dat er wordt gezocht naar een passende oplossing, in het belang van Zutphen. Aan het einde van dit jaar eindigt mijn termijn, tot die tijd blijf ik met de raad en het college werken aan een mooier en beter Zutphen.”

Vermeulen ziet af van herbenoeming

Dit is automatisch in gang gezet nadat de burgemeester de Commissaris van de Koning had laten weten in aanmerking te willen komen voor herbenoeming. Het is een standaard procedure waarin de burgemeester en de raad samen de profielschets uit 2016 goed bekijken. Dit doen ze om te zien waarin eventuele accentverschillen zitten ten opzichte van het profiel aan de start van de ambtstermijn. Het kan voorkomen dat er in de loop van de tijd accentverschuivingen in de profielschets optreden. Hierdoor kan de functie zodanig veranderen dat hij niet meer goed bij de persoon past. Annemieke Vermeulen heeft besloten af te zien van herbenoeming.

Stempel gedrukt
De vertrouwenscommissie spreekt haar oprechte waardering uit voor de afgelopen zes jaar: “Tijdens de corona- en lockdownperiodes heeft ze de crisis met visie het hoofd geboden en ze stond klaar voor ondernemers en inwoners. Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid heeft ze haar stempel gedrukt op het beleid en was ze zichtbaar in het bestrijden van criminaliteit en ondermijning. Ondanks het verschil van inzicht, zijn we haar dankbaar voor haar inzet en toewijding. We wensen haar, na het einde van haar periode hier, het allerbeste in haar volgende functie.”

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, die de herbenoeming voorbereidt, Yvonne ten Holder: “Wij hebben Annemieke Vermeulen destijds met name benoemd vanwege haar representatieve capaciteiten, om bijvoorbeeld het ondernemersklimaat te verbeteren. Daar is ze bij uitstek in geslaagd. De gemeente staat op de kaart bij ondernemend Zutphen.”

Vervolg
De huidige ambtstermijn van de burgemeester eindigt op 23 december. Het is aan de Commissaris van de Koning om de vervolgstappen in overleg met de raad van Zutphen verder te regelen.