Stedendriehoek

Brummenaren praten mee over energie

BRUMMEN – Om de landelijke klimaatdoelen te halen, heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel schone energie er kan worden opgewekt. “Dit is hard nodig, want we moeten onze CO2-uitstoot fors verminderen. Samen met de provincie, waterschappen, netbeheerders en andere regiogemeenten bepalen we waar en hoeveel schone energie opwekken voor ons haalbaar is”, aldus Remco van Straaten namens de gemeente Brummen.

“Dit willen we wel doen op een manier die het beste past bij Brummen en haar omliggende gemeenten. Hoe? Daarover kunt u nu meedenken via een online enquête. Deze is tot en met 29 november te vinden op www.moventem.nl/brummen.”

Groot denken
“Zelfs al zouden we alle daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen, dan nog wekken we maar een klein gedeelte van onze energievraag op. Daarom moeten we in het groot denken. Waar kunnen wij duurzame energie opwekken met zonnevelden en windmolens? Hoe geven we een passende plek in ons landschap aan het opwekken, opslaan en verdelen van energie? Welke beperkingen, maar vooral ook kansen liggen er? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan wij aan de slag met de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een stappenplan, dat helpt om keuzes te maken bij de overgang naar onze eigen schone energie. Dertig regio`s in Nederland werken hier op dit moment aan.”

Reageren op stellingen
In de enquête kunnen inwoners reageren op verschillende stellingen over wind- en zonne-energie. Zoals ‘Locaties voor windmolens moeten zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen komen’. Of: ‘Opwekking van zonne-energie moet zoveel mogelijk plaats vinden waar de energie ook gebruikt wordt’. Van Straaten: “De resultaten van de enquête gaan naar het bestuur van de Regionale Energie Strategie (RES) en worden de komende maanden gebruikt om de RES verder uit te werken. Dit gebeurt samen met de uitkomsten van verschillende RES-werksessies, waaraan inwoners lokale en regionale partijen deelnemen. In de enquête kunt u aangeven of u later informatie over de uitkomsten wilt ontvangen. De resultaten zijn straks ook te vinden op www.brummen.nl/duurzaamheid.”