Stedendriehoek

Brummen werkt aan nieuw grondstoffenplan

De gemeente Brummen staat in de startblokken om haar afvalinzameling te vernieuwen. Dit is nodig omdat het huidige beleid, het zogeheten grondstoffenplan, alweer stamt uit 2014.

De plannen uit het oude beleidsplan zijn gerealiseerd en nieuwe plannen zijn nodig om betere resultaten te krijgen op het gebied van afvalscheiding. Wethouder Cathy Sjerps (zie foto) heeft afvalbeleid in haar portefeuille en gaat de komende tijd met deze opdracht aan de bak. Sjerps: “We doen het goed, maar het kan en moet beter om op de toekomst voorbereid te zijn. Het nieuwe beleid dat we gaan vormgeven moet echt passen bij de gemeente Brummen. Daarom halen we deze maand zoveel mogelijk meningen op, om straks samen met de raad een geschikte keuze te maken.” Deze enquête is tot de kerstdagen via www.brummen.nl/afval in te vullen.

De gemeente Brummen heeft zich samen met de andere gemeenten in de regio tot doel gesteld om in het jaar 2030 nog maar 10 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren. Dat was in Brummen het afgelopen jaar nog 99 kilo restafval. Sjerps: “Al het andere ‘afval’ dat we hebben zijn eigenlijk grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan papier, glas en plastic verpakkingen. Daarom scheiden we deze grondstoffen zoveel mogelijk van het restafval. Op die manier wordt nu al 72 procent van ons afval gescheiden aangeleverd. Maar dat kan beter! Want de restafvalcontainer wordt nog tot twee derde gevuld met grondstoffen die we goed kunnen hergebruiken. Dit is vooral nog veel keukenafval, PMD en papier. Niet alleen jammer voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Want voor het aanbieden van de restafvalcontainer wordt betaald. En vanaf 2021 moeten gemeenten meer betalen voor het verbranden van ingezameld restafval.”

Ideeën of voorkeuren

“U kunt vandaag natuurlijk al beginnen met het beter scheiden van uw afval. Maar u kunt ook uw mening kwijt”, gaat de wethouder verder. “Wat vindt u belangrijk bij het inzamelen van afval? En heeft u misschien ideeën of voorkeuren om te besparen op kosten? Dit soort informatie is belangrijk voor ons. We nodigen iedereen daarom uit om, samen met zoveel mogelijk andere inwoners, binnenkort een enquête in te vullen. De antwoorden uit de enquête helpen ons om het nieuwe grondstoffenplan vorm te geven.”

Vanaf vandaag kan men de enquête invullen via www.brummen.nl/afval. Deze vragenlijst kan tot de kerstdagen door iedereen worden ingevuld. Sjerps: “De maand januari 2021 gebruiken wij om de reacties te verwerken en te vertalen naar mogelijke opties en maatregelen. In februari 2021 gaan we deze bespreken met de gemeenteraad. We hopen dat de gemeenteraad vervolgens een maand of twee later een besluit kan nemen over het definitieve grondstoffenplan. Zo komen we samen tot een nog betere scheiding van ons afval.”