Stedendriehoek

Afvalcoaches van start in Zutphen

ZUTPHEN – In de gemeente Zutphen gaan twee afvalcoaches van start om bewoners te helpen bij het scheiden van afval en zwerfvuil tegen te gaan. De afvalcoaches namen vorige week van wethouder Coby Pennings de sleutel in ontvangst van de elektrische auto waarmee zij op pad gaan.

Wethouder Pennings is blij dat de afvalcoaches aan de slag kunnen: “De afvalcoaches zijn een aanwinst voor onze gemeente en belangrijk in onze aanpak van zwerfvuil en ambities om het restafval steeds verder te verminderen.”
De afvalcoaches zijn een initiatief van de gemeente Zutphen en Circulus-Berkel. De twee coaches slaan een brug tussen toezicht en handhaving en communicatie. Hun taak is met bewoners in gesprek te gaan over gescheiden afvalinzameling en het voorkomen van zwerfvuil. Zij zullen contacten leggen met diverse betrokken organisaties. Tevens ondersteunen de coaches wijkacties en buurtbeheer.
Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het verpakkend bedrijfsleven (het Afvalfonds Verpakkingen). Zij ondersteunen gemeenten bij acties om zwerfvuil te voorkomen.