Zorg

Webinar op Europese Dag van de Beroerte

De gezamenlijke CVA zorgketen Apeldoorn en Zutphen verzorgt een online symposium op de Europese Dag van de Beroerte, dinsdag 11 mei van 15.30 tot 17.30 uur, via een webinar.

Een tweetal sprekers gaat in op de volgende thema’s: ‘Ziekte inzicht bij NAH’. Gevolgen van hersenletsel hebben een enorme impact, zowel op degene die het overkomt, als op zijn/haar omgeving. Maar al te vaak beseft een cliënt niet eens goed wat er aan de hand is. Hoe ga je daar als zorgverlener mee om?

‘De rol van gecomputeriseerde brain games in de cognitieve revalidatie’. Brain games zijn een ‘booming business’ en aanbieders beloven vaak belangrijke vooruitgang op verschillende cognitieve domeinen. Wat zegt het onderzoek? En welke rol kunnen brain games hebben in de behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel?

Het webinar is bedoeld voor huisartsen, POH-ers, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, Physician Assistants, paramedici en andere belangstellende professionals, betrokken bij de CVA zorgketen. Men kan zich aanmelden via deze link: https://my.demio.com/ref/rMNsKyyY9Tgwk1N9

Wat is een beroerte?

Beroerte is de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De medische term is Cerebrovasculair Accident (CVA). Dit betekent letterlijk een ‘ongeluk van de bloedvaten van de hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van die hersenen te weinig zuurstof. Met het gevolg dat hersencellen in dit gebied kunnen afsterven en hersenfuncties uitvallen. Vaak is er links of rechts van het lichaam een verlamming en soms zijn er spraakproblemen aanwezig. Verder kunnen de gevolgen voor gedrag, karakter, geheugen en denken zeer ernstig zijn. Ieder jaar krijgen ruim 42.000 mensen in Nederland een CVA. Dat zijn ongeveer 116 mensen per dag.

Zelf een CVA voorkomen

Een CVA kan veel oorzaken hebben: een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte (Diabetes), overgewicht, hartritmestoornissen, onvoldoende lichaamsbeweging of roken. Door op een gezonde manier te leven, verkleint u de kans op een beroerte.

Blijf naar een specialist gaan bij een hersenaandoening

De Hersenstichting en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie roepen mensen met een hersenaandoening op om ook tijdens de coronacrisis naar de specialist te blijven gaan. Veel hersenpatiënten blijken op dit moment niet naar hun huisarts of neuroloog te gaan, omdat ze bang zijn om besmet te raken met het coronavirus of om de specialist niet extra te belasten. Wanneer mensen met een herseninfarct of hersenbloeding en na een TIA niet naar het ziekenhuis gaan, kan dit levensgevaarlijke gevolgen hebben. Bij ernstige herseninfarcten kan vaak het bloedstolsel nog worden opgelost of verwijderd. Echter alleen als je er snel genoeg bij bent. Het kan anders levensgevaarlijke gevolgen hebben, met als uiterste consequentie dat patiënten komen te overlijden. De eerste weken is de kans op herhaling van een beroerte het grootst. Zeker als er niet behandeld wordt. Maar ook als de gevolgen minder ernstig uitpakken, zijn risico’s groot en is het van het allerhoogste belang dat mensen snel in het ziekenhuis terechtkomen.