Zorg

De Zorg+Welzijn Award 2021: wie draag jij voor?

Ken jij iemand die het verschil maakt in het ingewikkelde sociaal domein? Die dingen voor elkaar krijgt die een ander niet zijn gelukt? Die kansen voor vernieuwing en verbinding met beide handen aangrijpt? Dan kan hij of zij misschien wel de winnaar worden van de Zorg+Welzijn Award 2021.

Kandidaten die worden voorgedragen voor de Zorg+Welzijn Award, zijn op wat voor manier dan ook actief in het sociaal domein. Dat kan in een professionele rol zijn als bijvoorbeeld schuldhulpverlener, jongerenwerker of lid van een wijkteam, maar ook in een informele rol als vrijwilliger of ervaringsdeskundige. Daarnaast zijn het mensen die aantoonbaar het verschil maken in het sociaal domein, die dingen voor elkaar krijgen die een ander niet zijn gelukt, die vernieuwende en verbindende ideeën hebben over de inrichting van het sociaal domein en kansen zien en grijpen.

Filmpjes genomineerden

Ken je iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Dan kun je hem of haar tot en met 31 december voordragen door het online aanmeldformulier in te vullen op www.zorgwelzijn.nl/award. Begin januari worden alle voordrachten beoordeeld door een jury. Deze jury, die bestaat uit Marieke Kleiboer (directeur Maatschappelijke Ontwikkeling op het ministerie van VWS), Jan Willem Bruins (directeur van BPSW), Lex Staal (directeur van Sociaal Werk Nederland), Janny Bakker-Klein (voorzitter Raad van Bestuur van Movisie) en Sophie van Hogendorp (hoofdredacteur vaktitel Zorg+Welzijn) selecteert drie genomineerden. Van de drie genomineerden worden in januari filmpjes gemaakt die in februari op de website van Zorg+Welzijn geplaatst worden. Op basis van die filmpjes kunnen bezoekers van de website van half februari tot begin maart stemmen op hun favoriete kandidaat. De stemmers op de filmpjes bepalen, samen met de bezoekers van de Dag van de Sociaal Werker, voor vijftig procent de uitslag van de verkiezing. De jury bepaalt de overige vijftig procent. Op woensdag 10 maart, tijdens het congres Dag van de Sociaal Werker, wordt de winnaar bekend gemaakt.