Stedendriehoek

Zaag Je Eigen Kerstboom en help mee om de open landschappen te behouden

STEDENDRIEHOEK – Door een te hoge stikstofdepositie wordt het stuifzand- en heidelandschap op De Hoge Veluwe steeds verder verdrongen door grove dennen. Met de jaarlijkse dennenboomactie ‘Zaag Je Eigen Kerstboom’ helpt u mee aan het beheer van de natuur in het Park en het behoud van de open landschappen in het bijzonder.

Het open stuifzandlandschap is de afgelopen eeuw in oppervlak afgenomen. In gebieden met hoge stikstofdepositie is bovendien de kwaliteit en biodiversiteit afgenomen en groeit het stuifzand- en heidelandschap sneller dicht. De gevolgen van de te hoge stikstofdepositie op de natuur zijn op De Hoge Veluwe goed te merken. Plant- en boomsoorten die van stikstof houden, zoals de grove den, groeien tegenwoordig zichtbaar sneller dan voorheen. Hierdoor groeien de open stuifzandlandschappen op De Hoge Veluwe in hoog tempo dicht met opkomende grove dennen.

Dit heeft gevolgen voor ons beheer; er moet vaker teruggekeerd worden naar dezelfde plek om te kappen en plaggen. Onze actieve groep vrijwilligers, de ‘Dennenscheerders’, helpt daarbij, maar kan de snellere groei van grove dennen niet bijbenen. Het risico is dat er steeds meer open (stuifzand)gebied verbost.

Het belang van stuifzand en open vlaktes

Bij het nastreven van een hoge biodiversiteit spelen open vlaktes een belangrijke rol. Op de open zandvlaktes is de biodiversiteit hoger dan in een dennenbos. Er komen bijvoorbeeld enkele zeldzame korstmossen voor in het stuifzandgebied. En juist de afwisseling in landschappen werkt op De Hoge Veluwe zeer goed om een hoge biodiversiteit te behouden. Het is dus van belang dat de open landschappen in stand worden gehouden.

Op De Hoge Veluwe hebben we verschillende stuifzandgebieden, waaronder het Otterlose Zand, die zijn aangewezen als Natura2000-gebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Al sinds de jaren negentig wordt geprobeerd om het stuifzandoppervlak te vergroten en de kwaliteit te verbeteren.

Een dennenboom uitkiezen en afzagen is niet alleen een leuk gezinsuitje, maar is ook goed voor de biodiversiteit in Nederland. Onze unieke landschappen (waaronder stuifzand) blijven zo behouden. Dit jaar vindt het zagen plaats aan de rand van het Otterlose Zand, waar het aandeel bos de laatste jaren flink is toegenomen. Komt u ook een den omzagen? Het zagen van een den is gratis (exclusief entree Park) en vindt plaats op 7, 8, 14 en 15 december 2019.

Wintertip: hertenbiefstuk van de Parkwinkel

Wilt u thuis genieten van eerlijk en wild vlees uit het Park? Bezoek de Parkwinkel en neem hertenbiefstuk, droge worst of stoofpotjes mee. Lekker voor de feestdagen!

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe leven verschillende soorten grofwild, waaronder edelherten, wilde zwijnen en moeflons. Deze dieren leven van de vegetatie die ze in hun leefgebied kunnen vinden, zoals heide, bosbes en braam. Het gevolg van het gezonde voedsel is dat de dieren in blakende gezondheid verkeren. De overvloed aan voedsel zorgt voor een snel groeiende wildstand. Zonder ingrijpen wordt daardoor het aantal dieren te groot voor het leefgebied. Om ervoor te zorgen dat er voor het wild genoeg te eten is, en er ook nog bloemen overblijven voor de vlinders, worden er ieder jaar dieren uit het wildbestand weggenomen. Dankzij de uitstekende leefcondities voor de dieren is het vlees van uitmuntende kwaliteit.

Eerlijk wild van De Hoge Veluwe bij de Parkwinkel:

Hertenbiefstuk ± 300 g (niet gemarineerd): €9,95; droge worst (wild zwijn of hert): €4,95; stoofpotjes: €9,50.

De Parkwinkel vindt u in het Park Paviljoen, het nieuwe, multifunctionele publieksgebouw van De Hoge Veluwe. Openingstijden Parkwinkel: januari tot en met maart: 09.30 tot 17.30 uur; april: 09.30 tot 19.30 uur; mei: 09.30 tot 20.30 uur; juni en juli: 09.30 tot 21.30 uur; augustus: 09.30 tot 20.30 uur; september: 09.30 tot 19.30 uur; oktober: 09.30 tot 18.30 uur; november en december: 09.30 tot 17.30 uur.