Stedendriehoek

Voorst actief aan de slag met leesproblemen

VOORST – Wethouder Harjo Pinkster van de gemeente Voorst, directeur Luuk van Aalst van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel-Berkel en intern begeleider Els van der Geld van de Openbare Basisschool De Bongerd hebben vorige week de aftrap gegeven voor de inzet van een interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen.

De gemeente heeft subsidie toegekend, zodat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel-Berkel en de gemeente Voorst het preventieprogramma Bouw! samen co-financieren. Met dit programma worden lees- en spellingsproblemen bij leerlingen in groep 2 tot en met 4 eerder herkend en aangepakt. Dit kan leiden tot verlaagde instroom van ernstige, enkelvoudige dyslexiezorg. Het preventieprogramma draagt ook bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid.

De 16 reguliere basisscholen in de gemeente Voorst hebben gezamenlijk de subsidieaanvraag voor het preventieprogramma ingediend. Aanleiding is vooral het hoge aantal kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie op de scholen. De intern begeleiders van alle Voorster basisscholen zien allemaal de toegevoegde waarde van het programma waarmee zij nu gaan werken.

Bouw! is een computerondersteund leesprogramma dat op de basisschool wordt ingezet. Met dit programma is wetenschappelijk aangetoond dat leesproblemen met ruim 60% afnemen. De verwachting is dat hierdoor ook het percentage leerlingen met ernstige dyslexie lager zal worden. Doordat problemen op lees- en spellinggebied met dit programma eerder onderkend worden, kunnen andersoortige leerproblemen en problemen op sociaal-emotioneel vlak mogelijk worden voorkomen, zoals het ontstaan van onzekerheid en faalangst bij het kind. De inzet van het programma draagt daarnaast bij aan de preventie van laaggeletterdheid, doordat het leesproblemen vroegtijdig opspoort en aanpakt.