Stedendriehoek

Gesprek zonneparken en windmolens hervat na coronapauze

In de komende jaren willen de gemeenten in deze regio fors minder CO2 uitstoten, met behulp van energie uit wind en zon. “Hoe we dit willen doen, staat beschreven in de Concept Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat ook waar nieuwe zonneparken en windmolens kunnen komen. De gesprekken hierover, in maart, waren uitgesteld vanwege de coronacrisis. Nu de coronamaatregelen verruimd zijn, beginnen de gesprekken en bijeenkomsten weer”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Gemeenten in de Cleantech Regio gaan na 1 augustus in gesprek met inwoners over de Concept RES. Op woensdag 2 september verzorgt de gemeente Apeldoorn tussen 19.00 en 22.00 uur een themabijeenkomst over de RES, in aanloop naar de raadsbesprekingen over de RES op 17 en 24 september. “Deze is voor iedereen toegankelijk. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de RES en kunt u uw mening geven. Via internet kunt u de bijeenkomst live volgen en ook digitaal reageren en vragen stellen. Vanwege de coronamaatregelen kan een maximum aantal deelnemers ook ter plekke deelnemen in de zaal. Aanmelden kan alvast via het aanmeldformulier op: https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/resbijeenkomst”

Stap voor stap

“Wij horen graag wat u van de Concept RES vindt. Uw inbreng leidt uiteindelijk tot een kaart van het gemeentelijke grondgebied. Op de kaart staan mogelijke gebieden voor zonneparken en windmolens. Komend jaar wordt stap voor stap duidelijker waar deze kunnen komen. Het stappenplan voor de definitieve RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021.”

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen hebben het afgelopen jaar samen met de waterschappen, provincie Gelderland en met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties de Concept RES opgesteld. Er werden werksessies georganiseerd en ook een inwonersenquête over zonnevelden en windmolens. Uit de enquête bleek dat inwoners duurzame energie belangrijk vinden maar ook aandacht voor een goede inpassing in het landschap.

“In maart 2020 was de Concept RES klaar. Door de coronacrisis was het alleen niet mogelijk om persoonlijke, interactieve bijeenkomsten te organiseren. Daarom besloten de bestuurders in de Cleantech Regio om het proces stil te leggen en vanaf 1 augustus de activiteiten en gesprekken te hervatten. Dankzij de combinatie van bijeenkomsten en digitale hulpmiddelen kunnen meer mensen dan ooit meepraten, -denken en -doen.” De RES Cleantech Regio wordt vastgesteld door de zeven gemeenteraden in deze regio en op 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden. Samen met de Energiestrategieën van de andere 29 energieregio’s in Nederland moet dit gaan zorgen voor 49% minder CO2-uitstoot in Nederland in 2030.