Stedendriehoek

Discussie over arbeidsmigranten

APELDOORN – Op woensdag 14 juni verzorgt de PvdA Apeldoorn een discussiebijeenkomst over het onderwerp integratie van de tweede en derde generatie arbeidsmigranten. De discussie vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van 20.00 tot 21.30 uur.

De PvdA nodigt tweede en derde generatie arbeidsmigranten uit, maar ook autochtone Nederlanders die ervaringen hebben met hoe zij deze integratie ervaren. In het panel nemen onder anderen zitting Songul Mutluer, Tweede Kamerlid van de PvdA, lokale politici van de PvdA en Lokaal Apeldoorn, een stagecoördinator, vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, een van de opstellers van het rapport ‘gevestigd maar niet thuis’ van het SCP en een wijkagent.

De thema’s die worden besproken, zijn: stage en werk, cultuurverschillen en meedoen. Het is de bedoeling om ten aanzien van deze thema’s te komen tot oplossingen die de integratie van alle betrokkenen op lokaal niveau verbeteren.