Stedendriehoek

Cleantech Regio vaart verder op nieuwe koers

Sebastiaan van ’t Erve proost met Arko van Brakel (rechts) op diens aanstelling als nieuwe directeur van de Cleantech Regio.

In het afgelopen jaar is een nieuwe koers ingezet om de Cleantech Regio verder op de kaart te krijgen bij provincies en het Rijk. Dit wordt gedaan door de focus te leggen op energietransitie, circulaire economie en human capital. Om deze koers verder vorm te geven is Arko van Brakel 1 juli aan de slag gegaan als nieuwe directeur van Cleantech Regio.

Sinds 2014 werken de gemeenten Voorst, Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen, samen met ondernemers, onderwijs en de provincies Gelderland en Overijssel samen aan een energie neutrale, afvalvrije en duurzame economie. “Dat doen we onder de noemer Cleantech Regio. Vanuit een gezamenlijke agenda richten we ons op het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio.”

Van Brakel volgt ad interim-directeur Margien Storm van Leeuwen op die een stevig fundament wist neer te zetten voor de huidige samenwerking. Storm van Leeuwen zette de bakens voor intensieve lobby voor steun van en samenwerking met overheden en partners om samen de regio toekomstbestendig te maken. Daarvoor zette ze in op een herstructurering naar een efficiëntere organisatie en bracht ze focus aan door de drie thema’s energietransitie, circulaire economie en human capital om te vormen naar volwaardige themalijnen met concrete doelen. Een eerste resultaat van deze nieuwe koers werd geboekt in februari toen het ministerie van LNV bekendmaakte 7,5 miljoen euro te investeren in de regio met een Regio Deal. Na intensieve onderhandelingen in de afgelopen maanden worden binnenkort de handtekeningen gezet tot een definitieve Cleantech Regio Deal. Met die energie geeft Storm van Leeuwen het stokje over aan Arko van Brakel.

Werken aan schone toekomst

Het aantrekken van Arko van Brakel is een logisch vervolg op de ingezette koerswijziging. Voorzitter Sebastiaan van ’t Erve licht toe: “Onze Triple Helix-samenwerking Cleantech Regio zorgt ervoor dat we kansen kunnen verzilveren op alle niveaus, lokaal, regionaal, landelijk en Europees. De Regio Deal is daar een goed voorbeeld van. De Strategische Board heeft unaniem het vertrouwen in Arko uitgesproken om ook in de onzekerheid van de coronacrisis samen te blijven investeren en werken aan een schone toekomst. Ik dank Margien voor de ingezette koers en kijk uit naar de concrete resultaten die we samen met Arko zullen gaan boeken.”

Van Brakel woont bijna twintig jaar in Apeldoorn en kijkt ernaar uit zijn nationale kennis en ervaring regionaal te laten gelden. Hij brengt een relevant netwerk met zich mee in politiek Den Haag en het bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij zijn sporen verdiend met het stevig neerzetten van diverse (inter)nationale organisaties en is hij auteur van diverse management- en ondernemersboeken. “Ik ben aangekomen op een punt in mijn carrière waarin maatschappelijke relevantie de belangrijkste drijfveer is. In de missie van Cleantech Regio komen veel van mijn ervaringen en expertises samen, omdat ook ik geloof dat we alleen kunnen bouwen aan een duurzame economie en leefbare samenleving vanuit samenwerking, ondernemerschap en innovatie. Het is een eer en genoegen dat ik nu de mogelijkheid krijg om binnen deze prachtige organisatie echt iets voor de regio te kunnen betekenen.”