Stedendriehoek

Circulair werken: een kwestie van doen

Bredenoord in Apeldoorn heeft als familiebedrijf een langetermijnstrategie die onder meer gericht is op duurzaam ondernemen. Dit sluit naadloos aan bij waar de Cleantech Regio voor staat, namelijk het samen werken aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving.

Voor de elektriciteitsvoorziening voor het Cleantech Tomorrow Event  afgelopen zaterdag en dinsdag in Teuge stond de Mobile Solar Plant van Bredenoord opgesteld. Dit is een innovatief en milieuvriendelijk alternatief voor de inzet van aggregaten en levert betrouwbare energie, voornamelijk gebaseerd op zonne-energie. 

Circulair werken als onderdeel van duurzaam ondernemen
De uitdrukking ‘circulaire economie’ duikt steeds vaker op. Bronnen hergebruiken, slim ontwerpen zodat je met zo min mogelijk afval kunt produceren: veel bedrijven zijn er al mee bezig. Zo ook Bredenoord. Voor hen is circulair werken vooral een kwestie van doen en een kans om samen te werken.

Margien Storm van Leeuwen, manager new business van Bredenoord: “De combinatie van circulair en economie impliceert dat je er geld mee kunt verdienen. De circulaire economie werkt alleen als er valide businessmodellen aan ten grondslag liggen. Het Cleantech Tomorrow Event was  een unieke kans om met andere ondernemers en organisaties te sparren over het bedenken van die businessmodellen. Circulair werken doe je samen!”

Hoe circulair is Bredenoord al?
“Wij hebben meerdere kringlopen in ons bedrijfsmodel georganiseerd. We richten ons op het ontwerpen, produceren, verkopen, verhuren en servicen van flexibele stroom. Dit doen we met zonnepaneleninstallaties, batterijsystemen en aggregaten. Bij het ontwerp van onze verhuuraggregaten nemen we al mee hoe we ze intensief in kunnen zetten met een lange levensduur, en efficiënt kunnen produceren en vervoeren. Als een aggregaat afgeschreven is voor de verhuur, komt deze in de tweede cylus: we refurbishen deze en zetten hem in als noodstroomaggregaat voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. Door ons ontwerp en eigen onderhoud kunnen we optimale betrouwbaarheid garanderen bij minder draaiuren. Uit aggregaten die niet meer ingezet kunnen worden, halen we alle bruikbare onderdelen. Daarmee helpen we om vele apparaten over de hele wereld een langere levensduur te geven, ook als onderdelen nieuw niet meer leverbaar zijn. En ook dat is een rendabel businessmodel.”

Welke ontwikkelingen zie je?
“De focus in de maatschappij verschuift van bezit naar gebruik. Daar passen we als verhuurder sowieso in, maar we zien ook dat klanten niet meer voor een specifieke machine komen, maar voor de oplossing. Dat is gegarandeerde, zo duurzaam mogelijke stroom op een plek zonder stopcontact of met te weinig stroomaanbod. Hoe we dat precies voor hen regelen, laten ze aan ons over. In de circulaire economie heet dat ‘product as a service’. Daarbij kijken we ook naar hernieuwbare energiebronnen in plaats van diesel, en nieuwe technieken waarmee we schoner en zuiniger kunnen werken. Zo zetten wij nu vol in op energie-opslag, waarbij je energie uit zon, wind of een aggregaat in een Big Battery Box kunt opslaan voor later gebruik. Circulair werken is voor ons dus geen doel op zich, maar een middel om een duurzame toekomst voor iedereen te bereiken. Alleen dan blijf je waarde houden voor je klanten.”

Wat hebben jullie geleerd van circulair werken tot nu toe?
“Om circulair te werken moet je goed kijken naar de wereld om je heen, en kijken waar je waarde kunt vergroten en creëren. Daarbij moet je open staan voor samenwerking en kansen. De eerste stap die wij hebben gezet is kijken welke bedrijfsprocessen je circulair op elkaar kunt laten aansluiten. Dit doen wij al tientallen jaren. De tweede stap is kijken welke mogelijkheden je in je value chain kunt vinden. Een voorbeeld is dat we sinds 2015 aggregaten op renewable diesel HVO aanbieden. Dit is een circulaire brandstof, gebaseerd op afgewerkt frituurvet. Hiermee gebruiken we een reststroom en kunnen we CO2-neutraal stroom opwekken. De derde en nu zeer actuele stap is hoe je binnen je ecosysteem, misschien soms onverwachte, samenwerkingen kunt aangaan die leiden tot waardecreatie. Wij willen graag kennis delen en samen met anderen verantwoorde producten en diensten ontwikkelen die nu nog niet eens bedacht zijn. Transparant samenwerken en meegaan met maatschappelijke ontwikkelingen is de essentie voor de circulaire economie.”