Zorg

‘Toegankelijkheid huisartsenzorg onder druk’

DEVENTER – Deze week laten de huisartsen van zich horen tijdens een landelijke actieweek. Het thema van de week is #iedereeneenhuisarts. Dit thema is gekozen omdat de huisartsenzorg onder druk staat. Te veel komt op het bord van de huisarts en dat gaat ten koste van de kwaliteit van zorg voor de patiënten.

Ook in deze regio vragen de huisartsen hier aandacht voor. Zij gaan in gesprek met Salland Zorgverzekeringen, gemeenten en inwoners. Vrijdag gaat een delegatie naar de landelijke manifestatie in Den Haag. De praktijken zijn dan gesloten. De Spoedpost is voor dringende gevallen wel open.

“Deze actieweek is nodig omdat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk staat”, zegt Marc Boerma. Hij is huisarts in Deventer en bestuurslid van de Huisartsen Coöperatie Deventer (HCDO). “Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de zorg. Dus nu is het een goed moment om een stevig geluid te laten horen. We willen concrete, afdwingbare afspraken om de drukte te verminderen. Wij staan voor meer tijd per patiënt, kortere wachtlijsten, minder druk op de avond-, nacht- en weekenddiensten en betaalbare, betere huisvesting voor de praktijken. Voor iedereen een huisarts dichtbij, nu en in de toekomst, daar gaat het vooral om.”

In gesprek met gemeenten en zorgverzekeraar
De huisartsen in deze regio nodigen een aantal medewerkers van Salland Zorgverzekeringen en de gemeenten bij hen op de huisartsenpraktijk uit. Van maandag tot en met donderdag zijn ze welkom om met eigen ogen te zien en te ervaren waar een huisartsenpraktijk mee te maken krijgt. “We gaan graag met deze mensen in gesprek”, legt Marc uit. “Met de gemeente zal het gesprek vooral gaan over betaalbare en voldoende huisvesting. Met de verzekeraar staat meer tijd voor de patiënt hoog op de agenda. In een pilot die de afgelopen jaren in onze regio gedraaid heeft, is aangetoond dat dit minder onnodige verwijzingen en meer rust tijdens een consult geeft. Dat laatste is zowel voor de patiënt als de huisarts prettig.”

Appels uitdelen
De huisartsen gaan ook ‘de boer op’. Vrijdag 1 juli is er in ieder geval een delegatie huisartsen op de Brink in Deventer, maar ook in andere gemeenten gaan de huisartsen in klein comité de straat op. “We delen appels en flyers uit en gaan graag in gesprek met de inwoners om uit te leggen waarom we van ons laten horen”, licht Marc toe. “Deze actie is echt vooral in het belang van alle inwoners. Zij hebben gewoon recht op toegankelijke, kwalitatief goede huisartsenzorg, nu en in de toekomst!”