Zorg

Open dag in hospice

Op 8 oktober is de jaarlijkse Dag van de Palliatieve Zorg. Er wordt aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen. Dit jaar houdt hospice De Winde, Hermelijn 2 in Deventer, vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Salland een open dag voor belangstellenden op zaterdag 8 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.

Palliatieve zorg is de zorg die men krijgt als genezen niet meer mogelijk is. De zorg is in deze fase erop gericht om klachten en problemen zo veel mogelijk te voorkomen of te verminderen. “Daarnaast zorgen wij ervoor om het laatste stukje zo comfortabel mogelijk te maken. Tijdens de internationale Dag van de Palliatieve Zorg is er aandacht voor bewustwording rondom het thema De dood, nu praten over later. Praat erover, niet eroverheen”, aldus de organisatie.

Hospice De Winde is een kleinschalige verblijfplek voor mensen in de laatste levensfase. In deze periode van afscheid bieden professionals en vrijwilligers ondersteuning aan gasten en hun naasten. Op zaterdag 8 oktober is het hospice voor iedereen toegankelijk en er is geen aanmelding nodig. Zorgprofessionals en vrijwilligers laten de huiselijke omgeving zien, laten bezoekers kennismaken met de werkwijze binnen het hospice en de gasten bekijken een film over het verblijf in een hospice. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

Voor meer informatie: hospicedewinde.nl/over-de-winde/open-dag