Zorg

Dag van de Thuiszorg

DEVENTER – Elk jaar wordt op de vierde dinsdag van de maand september de Dag van de Thuiszorg gevierd. Dit jaar op 26 september wordt speciaal aandacht besteed aan iedereen die thuiszorg verleent en het krijgt.

In Nederland maken maar liefst 1,3 miljoen mensen gebruik van thuiszorg. “Daarom is het ontzettend belangrijk dat wij alle mensen die thuiszorg verlenen of hier anderszins mee te maken hebben, waarderen en dat wij bewust zijn van de hulp die zij geven.”

Thuiszorg is zorg die wordt verleend aan mensen in hun eigen huis. Het omvat verschillende diensten, zoals bijvoorbeeld hulp bij het regelen van uw huishouden. Maar Thuiszorg omvat zoveel meer. Denk aan:

Dagopvang en dagbehandeling

Bij dagbesteding kan men deelnemen aan leuke en uitdagende activiteiten die geestelijk en/of lichamelijk ondersteunen. Bij dagbehandeling ontvangt men – bij een tijdelijke of chronische aandoening – gerichte zorg van professionals.

Persoonlijke verzorging

Ondersteuning bij alle dagelijkse verzorging zoals het douchen, aankleden, eten en drinken en oefeningen doen.

Persoonlijke verpleging

Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld: het aanbrengen/verzorgen van een infuus, drain, sonde of katheter; het verlenen van medische zorg, zoals het toedienen van injecties, wondverzorging, medische controles, het geven van  medicijnen; het verlenen van zorg thuis in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Mensen die door ouderdom, een beperking of ziekte thuis komen te zitten, hebben in veel gevallen thuiszorg nodig. Thuiszorg zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven, wat voor hen ontzettend belangrijk is. Mensen die geen gebruik kunnen maken van thuiszorg door verschillende oorzaken, worden vaak opgenomen in zorginstellingen, wat veel impact heeft op het leven van hen en hun familie. Thuiszorg zorgt ervoor dat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven doen wat ze het liefst doen.

Om meer mensen hiervan bewust te maken, worden door het hele land verschillende activiteiten en evenementen gehouden. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten, workshops of open dagen. Ook geeft dit iedereen de mogelijkheid om ervaringen en de impact van thuiszorg met anderen te delen.