Stedendriehoek

Zeven plekken voor windmolens

DEVENTER – De gemeente heeft, op basis van een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad, de mogelijkheden voor windenergie laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt waar windmolens door bestaande wet- en regelgeving moeten worden uitgesloten. Er blijven zeven plekken over waar windmolens mogelijk zouden kunnen zijn. Ook zijn andere vormen van duurzame energie onderzocht.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er zeven locaties binnen de gemeente zijn waar windmolens met een ashoogte van 120 of 150 meter mogelijk zouden kunnen zijn. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad. Die kan de informatie gebruiken bij het bepalen of er meer windmolens in Deventer moeten komen, en – zo ja – waar.

Op het grootste deel van het grondgebied zijn windmolens uitgesloten. Bijvoorbeeld door de afstand tot woningen en infrastructuur of door regelgeving over bijvoorbeeld natuur en ecologie, militaire en burgerluchtvaart. De zeven overgebleven locaties moeten nader onderzocht worden vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld cultuurhistorie, landschap en archeologie om de haalbaarheid te bepalen. Ook is medewerking van eigenaren nodig.

De locaties in de gemeente waar op basis van bestaande wet- en regelgeving windmolens mogelijk zouden kunnen zijn: nabij abdij Sion; nabij Raalterweg, ten oosten van Tjoene; nabij A1, afslag Deventer Oost; nabij A1, bij Bathmense Veen; nabij Zuidloo, Blankenadijk; nabij Lettele, Koerkampsweg; nabij Wesselinksdijk.

Andere vormen van duurzame energie die een substantiële bijdrage zouden kunnen leveren aan Deventer energieneutraal in 2030 zijn: biomassa, zon op daken, grondgebonden zon, en kleinschalige windenergie (tiphoogte tot 25 meter). Toepassing van restwarmte, aardwarmte en waterkracht zijn in Deventer minder kansrijk of minder effectief.