Stedendriehoek

Woonruimte voor ouders in een scheidingssituatie

Foto: Shutterstock

Het eerste Parentshouse van Deventer opent haar deuren. Per 1 oktober kunnen ouders in een scheidingssituatie hier voor maximaal één jaar wonen. Ouders kunnen zich nu aanmelden.

Een Parentshouse biedt tijdelijke woonruimte aan ouders met thuiswonende kinderen die zich in een scheidingssituatie bevinden. Als samenwonen niet meer gaat, ontstaat in de praktijk meestal voor één van de ouders een zoektocht naar geschikte woonruimte waarin ook de kinderen welkom zijn.

Dorothy den Boer, voorzitter van het bestuur van Stichting Parentshouse Deventer, vertelt: “Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor het gehele gezin. Wij, als bestuur van de Stichting Parentshouse Deventer, vinden het daarom belangrijk dat kinderen kunnen blijven rekenen op de nabijheid van beide ouders. Door in de stad en bij voorkeur in de wijk te blijven wonen, kunnen de vertrekkende ouder en de kinderen hun leven zo veel mogelijk samen voortzetten. Ook kunnen zij hun sociale leven, zoals vrienden, sport en school, laten doorgaan. Het maakt het vervullen van het co-ouderschap beter mogelijk en het geeft de nodige rust en ruimte om de volgende stap te kunnen maken in de verwerking van de ingrijpende veranderingen als gevolg van de scheiding.”

Bij een aanstaande scheiding ontstaat vrijwel direct een probleem in de huisvesting van het gezin. De huidige woning is meestal op basis van twee inkomens aangegaan, dus duur, en de vertrekkende ouder komt vaak niet in aanmerking voor sociale woonruimte en krijgt doorgaans geen urgentieverklaring. Ook met een urgentieverklaring is een ( betaalbare) huurwoning veelal niet per direct beschikbaar. Dit heeft tot gevolg: gedwongen samen blijven wonen, onvrijwillig verder weg wonen, steeds wisselende tijdelijke woonplekken of zelfs ‘bankslapen’ bij familie en vrienden. Vaak lijdt dit tot verergering van de problematiek zoals isolement, baanverlies, schulden, emotionele en psychische schade. Dit geldt voor zowel de betrokken ouders als de kinderen. De menselijke en maatschappelijke kosten zijn moeilijk te becijferen maar onmiskenbaar groot.

Daarom biedt de Stichting Parentshouse Deventer aan één van de gescheiden of scheidende ouders tijdelijke (maximaal één jaar) woonruimte, om het probleem met de huisvesting en de daaruit voortvloeiende schade te verminderen.

Een Parentshouse is niet nieuw in Nederland. Inmiddels zijn er in diverse steden stichtingen opgericht met Parentshouses: Amsterdam, Amersfoort, Zutphen en Olst-Wijhe/Raalte en nu dus ook in Deventer. Alle stichtingen zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie: Stichting Parentshouses Nederland. Den Boer: “Per 1 oktober verwelkomen we graag onze nieuwe bewoners. Om in aanmerking te komen voor het huren van woonruimte in dit huis, kunnen ouders in een scheidingssituatie zich aanmelden via e-mail: deventer@parentshouses.nl.”