Stedendriehoek

Voordracht H.C. ten Bergenbij Gorsselse Kunstkring

GORSSEL – Tijd, tong, taal & de dans van de woorden. Dit is de titel van de voordracht die P.C. Hooftprijswinnaar H.C. ten Berge op donderdagavond 12 januari voor de leden van de Gorsselse Kunstkring gaat houden.

H.C. ten Berge is met zijn gedichtenbundels, verhalen, romans, essays en vertalingen een van de belangrijkste schrijvers van ons taalgebied. Zijn werk werd vele malen bekroond, met als hoogtepunt in 2006 de P.C. Hooftprijs voor zijn hele oeuvre. Onlangs verscheen zijn nieuwe bundel Splendor. Een lovende recensie van Hans Purper in het tijdschrift Meander eindigt met de woorden: ‘Laat de bundel niet ongelezen: hij fonkelt als een diamant’.

De Zutphense gastspreker heeft bij gelegenheid van zijn voordracht bij de Gorsselse Kunstkring een aantal stellingen geformuleerd ter introductie van hemzelf. Ze zeggen niets over de inhoud van de voordracht, maar wel iets over de persoon die het woord zal voeren.

“Waar sta ik in het literair-artistieke veld? Tussen traditie en experiment. Mijn streven is nieuwe verworvenheden te accepteren en te integreren in vertrouwde vormen en patronen van het reeds bestaande. Radicaal, maar niet roekeloos. Resoluut, maar met respect voor oude, zelfs archaïsche vormen. Vormen die zijn uitgeput en opgebrand, worden afgelegd en opgeborgen in de stille hoeken van de geest, waar ze later desgewenst opnieuw kunnen ontkiemen in de grond die daarom vraagt.” 

“Mens en taal gaan over de tong. Voor de schrijver is de taal een geestelijke en lichamelijke ervaringswereld. De fysieke inslag van het scheppend schrijven, het handtastelijk modelleren van een tekstlichaam dat ritmisch ademt, fluistert, zingt, een keel opzet of stilvalt, wordt in landen met een hoog ontwikkelde schrijfkunst en een steeds afstandelijker wordende beeldschermcultuur onvoldoende (h)erkend. Geen zinnebeeld meer, maar een beeld van de zinnen.”

Belangstellende niet-leden zijn welkom. Zij betalen €10,-. De voordracht vindt plaats in Residentie de Roskam, de zaal achter Restaurant Loetje aan de Hoofdstraat 26 te Gorssel. De zaal is om 19.30 uur open. De voordracht begint om 20.00 uur. Voor meer informatie, zie de website www.gorsselsekunstkring.nl